تجربه سالمندان یعنی شادی ، یعنی زندگی

از تجربه بزرگ ترها استفاده کنیم . تجربه سالمندان به ما درس زندگی می دهند ...

مردان بزرگ این سرزمین باشیم

مردان بزرگ انسان هایی هستند که از ابتدا بزرگ ، معروف ، مشهور و محبوب ...

رضایت خدا مهم است یا بنده خدا ؟

بعضی وقت ها ما می خواهیم رضایت خدا را بدست بیاوریم ولی دل بنده خدا ...

خودمان را جای دیگران بگذاریم

شاید تا حالا برایمان پیش آمده که از گفتار و رفتار نامناسب دیگران ناراحت و ...

فرصت های بزرگ زندگی را بپذیرید

شانس ، خوشبختی شاید همین نزدیکی و شاید پشت در خانه شما باشد ، فقط ...

فرصت های زندگی را دریابیم

همه ما در زندگی فرصت هایی داریم ، اما چقدر قدر فرصت های زندگی را ...

از حرف های مردم دلخور نشوید

هر کسی می تواند نظر و سلیقه و طرز فکر خود را داشته باشد ، ...

فقط اعتماد کنید ، پایان این داستان شیرین است

فقط اعتماد کنید و بدون شک پایان داستان های زندگی همه ما انسان ها شیرین ...

با تمام وجود بخواهیم ، این راز موفقیت است

خواستن توانستن است و تا به ما این جمله را می گویند ، قسم خدا ...

قدردانی کنیم و قدردانی کردن را ترویج دهیم

همه ما دوست داریم دیگران از ما قدردانی کنند و دوست داریم فرد تاثیر گذاری ...