بخشندگی چیست و انسان بخشنده چه کسی است (۲ نمره)

بخشندگی چیست

واقعا مطلب امروز از آن موضوعاتی است که خیلی نمی شود در کتاب ها آموخت و در مدرسه یاد گرفت ، بخشندگی اصول و قوانینی دارد اما اگر خودمان وارد این جریان نشویم حالا هر چقدر هم درباره این موضوع کتاب بخوانیم ، سمینارهای آموزشی برویم ، نمی توانیم به یک انسان بخشنده تبدیل شویم . به نظر شما انسان های بخشنده چه خصوصیاتی دارند و چرا بعضی ها می توانند به راحتی ببخشند و بعضی ها نمی توانند ؟

در اوج نداری بخشندگی هنر است

کلمه بخشش شما را یاد چه چیز می اندازد ؟ کمک مالی ؟ گذشت از اشتباه دیگران ؟ آیا احساس را می شود بخشید ؟ لبخند را چطور ، آن را هم می شود بخشید ؟ شما چطور جز انسان هایی هستید که نمی توانید ببخشید چون انسان پولداری نیستید ؟ چدر بخشش حال شما را خوب می کند ؟ این ها سوال ها تکراری هستند اما به نظر شما یاداوری آن ها در زندگی هر فردی لازم و ضروری نیست ؟

در این پادکست چه می شنوید ؟

در این پادکست داستان بیل گیتس پولدار را خواهیم شنید که پولدارتر از خود را یک پسربچه سیاه پوست روزنامه فروش می داند ، بیل گیتس می بخشد اما در اوج دارایی می بخشند که هر فرد پولدار شاید در موقعیت بیل گیتس می تواند بخشنده باشد ، اما بخشندگی را باید از آن پسر سیاه پوست روزنامه فروش یادگرفت که در اوج نداری می بخشد. این هنر است و به قول بزرگی که می گوید خوشا به سعادت انسان هایی که می بخشند آنچه را که دوست دارند .

مطالب پیشنهادی :

راز شادی در این است : بدون توقع ببخشید

بخشیدن هنری است که آن را هر کسی ندارد

امروز ببخشیم و محبت کنیم ، فردا دیر است