خلاصه کتاب با چرا شروع کنید

در کتاب با چرا شروع کنید از سایمون سینک متوجه می‌شویم که در دنیای امروز ...

خلاصه کتاب چگونه کارآمد فکر کنیم

آلن دو باتن در کتاب چگونه کارآمد فکر کنیم اهمیت فکر کردن در زندگی را ...

داستانک های شاد – قدم کوچکی برداریم

امید شیرین است و به قول قدیمی ها ما به امید زنده‌ایم. اما شاید بشود ...

داستانک‌ های شاد – قضاوت نکنیم

قضاوت نکنیم حتی اگر با گوش‌هایمان می شنویم، حتی اگر با چشم‌هایمان می‌بینیم. کسی چه ...

داستانک های شاد – فرار نکنیم

فرار در خیلی جاها اولین راه حل است اما در خیلی جاها هم آخرین راه ...

داستانک های شاد – حال این روزها

حال این روزها تکراری شده. چیزی میان هوا و زمین، سردرگمی، نگرانی و استرس. حالی ...

داستانک های شاد – شاید اشتباه شده

شاید اشتباه شده . اره، قرار نیست همیشه همه چی درست جلو بره و اشتباه ...

داستانک های شاد – جور دیگر شاید

نمی دانم اما شاید لازم باشد گاهی جور دیگر ببینیم، بشنویم و عمل کنیم. شاید ...

داستانک های شاد – شروعی دوباره

هنوز داستانک می نویسم، یک شروعی دوباره . می نویسم و نامشان همچنان داستانک های ...

داستانک های شاد – امیدوار باشیم

امید یعنی انگیزه، یعنی عشق، یعنی حرکت، یعنی لبخند و امیدوار باشیم تا همه این ...