آیا حرف های دیگران باعث شادی ما می شوند؟

برای حرف های دیگران ناشنوا شویم

قصه حرف های دیگران ، قصه تازه و جدیدی نیست و داستانی است که سال هاست همه ما به نحوی با آن درگیر هستیم و امروز می خواهم در کنار این پادکست به شما عزیزان حرف هایی بگویم که بتوانیم انسان ها را آن طور که هستند ، بپذیریم و حرف های آن ها را بر اساس آگاهی و دانش آن ها طبقه کنیم و طبیعتا هر حرفی نباید روی ما تاثیر بگذارد و باید بتوانیم تشخیص دهیم که این حرف را چه کسی و با چه نیتی به ما می گوید و گاهی می توانیم حرف های نادرست را از یک پدر بپذیریم و خوشحال باشیم و گاهی حرف های به ظاهر درست یک غریبه یا شاید هم یک آشنا برای ما سنگین باشد و تاثیر منفی در زندگیمان داشته باشد .

حرف های دیگران همیشه هستند ، گاهی لازم است نشنویم !!

ما نمی توانیم جلوی قضاوت کردن دیگران یا حرف های دیگران را بگیریم و بعضی وقت ها انقدر این موضوع برای یک شخص تکرار شده است که تبدیل به یک عادت شده و انقدر بی جهت و بدون دلیل درباره دیگران حرف های مختلفی گفته و گاهی به راحتی دیگران را قضاوت کرده است که این رفتار او تبدیل به یک عادت شده و در بسیاری از مواقع تصور می کند که این عادتش یک عادت درست و خوب است ، پس صحبت کردن با این افراد یا اعتراض کردن و گله و شکایت کردن به غیر از اینکه اعصاب خودمان را به هم بریزد فایده دیگری نخواهد داشت چون آن فرد همچنان تصور می کند که کار درست را انجام می دهد و ما هستیم که اشتباه می کنیم و این موضوع که دیگران را بر اساس آگاهی و دانش خودشان بپذیریم باعث می شود حرف های آن ها آرامش زندگی را از ما نگیرند و گاهی هم ایرادی ندارد و حتی لازم است که درباره حرف های دیگران بی تفاوت بود و حتی ناشنوا شویم.

 بدون شک حرف های نادرست ، بی موقع و منفی دیگران می تواند بر روی زندگی ما تاثیرگذار باشد و اگر یاد نگیریم که چطور مانع تاثیرگذاری این حرف ها بر روی خودمان و زندگیمان شویم به راحتی شادی را از زندگی خود دور می کنیم .

در این پادکست چه می شنویم ؟

در این پادکست با صدای شیرین بهروزی داستان قورباغه هایی را خواهیم شنید که حرف های مردم روی آن ها بسیار تاثیر می گذارد و مانع پیشرفت آن ها می شود و فقط یک قورباغه موفق می شود که به نوک قله موفقیت برسد . این پادکست را با هم می شنویم تا دلیل موفقیت این قورباغه را متوجه شویم .

مطلب پیشنهادی :

خودمان را جای دیگران بگذاریم