عکس نوشته های متولدین تیر

عکس نوشته های متولدین تیر

تیر هم با گرمای فراوان آمد و تابستان را با خود آورد …. – الان چی بگم ؟ بگم عکس نوشته های متولدین تیر گرما بخش دل ها و خانه های شما ؟  – به اندازه کافی گرم هست ، یه چیزی بده خنک بشیم !!

تیر در گاهشماری هخامنشیان معنای گرما و داغی را می دهد ولی در جای دیگر در گاهشماری ایرانی به معنی تیشتر ( ستاره باران ) آمده است که آب و طبیعت را با خود می آورد .

شاید این خصوصیت خیلی حساس بودن شما عزیزان متولدین تیر باشد که به گرمای تیر حساس شدید وگرنه ایران برای داشتن چهار فصل دلنشین است و این تنوع آب و هوایی آن است که بسیار جذاب است .

به هر صورت مثل هر ماه دیگر با عشق عکس نوشته های تیر ماه را تقدیم شما عزیزان می کنیم : ۱ تیر ، تولد بهرام ، تولد روژان – ۴ تیر ، تولد آناهیتا ، تولد نیلوفر – ۵ تیر ، تولد آذر – ۱۴ تیر ، تولد مالک – ۱۷ تیر ، تولد ناصر – ۱۸ تیر ، تولد آرمان – ۲۲ تیر ، تولد شراره – ۲۳ تیر ، تولد بهزاد ، تولد سمیرا – ۲۴ تیر ، تولد دیانا ، تولد مهین – ۲۶ تیر ، تولد شیرین

۱ تیر – عکس نوشته های متولدین تیر

تولد روژان

روژان ، دختر روشنایی و نور                       مبارک ، خجسته ، به امروزِ روز

که هر روزت روز خورشید است و نور            درخشان بتابان به دوردست های دور

روژان نعمت زندگانی بهر توست                 ببارانش به هر کس که نیازمند اوست

روژان جان زادروزت خجسته باد

عکس نوشته تولد بهرام

در ایران باستان فرشته تویی             زمین تا به مریخ سرشته تویی

که این سرزمین را به تو افتخار           در ایران بماند بهرام برقرار

بهرام جان زادروزت فرخنده باد 

۴ تیر

عکس نوشته های متولدین تیر - تولد آناهیتا

تو مهری ، تو ناهید ، فرشته تویی       تو پاکی ، زلالی ، سترده تویی

درخشنده در نقطه آسمان                 نگهبان آبی ، آناهیتا تویی

آناهیتا جان زادروزت فرخنده باد

تولد نیلوفر مبارک

روی به سمت خورشید ، تو طناز و رهایی       که محبوب و دلارام در این جشن خدایی

در آغوشت بپاشند سفید و سرخ و آبی          که نیلوفر به از تو کجا داری نشانی ؟

نیلوفر جان زادروزت فرخنده باد

۵ تیر – عکس نوشته های متولدین تیر

عکس نوشته تولد آذر

به روشنی و زیبایی زبانه کشی              تو بخشنده و رخشان نفس میکشی

به جشن آذر امروز ، نور است و عشق      بمانی همیشه با خوشی و کَشی

آذر جان زادروزت فرخنده باد

۱۴ تیر

 عکس نوشته های متولدین تیر - تولد مالک مبارک

صدای تو طنین انداز این سرزمین                        که جشن زادروزت بهانه است ای بهترین

که هر روز با وجود مالک ، جشن است و نور           خداوندا هزار بار شکر از بهر این مرد بهین

مالک جان زادروزت خجسته باد

۱۷ تیر

عکس نوشته تولد ناصر

تو ناصر ، تو فاتح ، تو غالب ، تو یار            مددکار و یاریگر این شهر و دیار

که زادروزت مهر است در ایران زمین          خجسته باد امروز و هر روزت ای نازنین

ناصر جان زادروزت خجسته باد

۱۸ تیر – عکس نوشته های متولدین تیر

تولد آرمان - عکس نوشته های متولدین تیر

آرزوهایت بزرگ ، تندرست باشی و شاد

 آرمان زندگیت برقرار ، روزگارت خوش و خرم و ناب

آرمان جان زادروزت فرخنده باد  

۲۲ تیر

عکس نوشته تولد شراره

جشن امشب با وجودت روشن است           روشنایی بخش این شب ها تویی

در وجودم پرحرارت شراره کشد                   باعث و بانی این رویاها تویی

شراره جان زادروزت فرخنده باد

۲۳ تیر

عکس نوشته تولد بهزاد

اصیل و آریایی و خوش اخلاق         نکو و خوب و خوش نژاد و بهزاد

در این جشن خجسته و مبارک       همه شادند و خوشحالند و سرحال

مبارک باد این روز و همه روز           خجسته باد امروز و دگر روز

بهزاد جان زادروزت خجسته باد

عکس نوشته تولد سمیرا

سمیرا ، خُنک و آرام ، دختر باد            چنین روزت خجسته و مبارک باد

که باد و آسمان میزبانند در این شب      هدیه دریا از برایت ، زندگی شاد

سمیرا جان زادروزت فرخنده باد 

۲۴ تیر – عکس نوشته های متولدین تیر

عکس نوشته های متولدین تیر - تولد دیانا

همچو گل در این سرزمین زیباست        نیک و نیکی بخش و بی همتاست

شادی و تندرستی و خوشبختی          آرزوی ما برای دیاناست

دیانا جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد مهین

که ارزشمند مثال نور خورشید        بزرگی مثل یک درخت پربار

بدانیم قدر این لحظات جذاب          که باشی در زندگانی شاد و خوشحال

مهربانو مهین زادروزت فرخنده باد

۲۶ تیر

عکس نوشته تولد شیرین

شیرین تر از تو کیست در این زندگانی به من ؟         ای شیرینی تو در بیدار و خواب من

دنیا ز هر چه بگشتم چنین نبود                            شیرین تر از تو هیچ قندی به کام من

شیرین جان زادروزت فرخنده باد

 

عکس نوشته های متولدین خرداد