جمله های انگیزشی ماه تیر و عکس نوشته های پرانرژی

جمله های انگیزشی ماه تیر

شاید بسیاری از جمله های انگیزشی و پرانرژی تکراری باشند اما تاثیر این جمله ها به تکرار آنهاست و انقدر باید تکرار شوند تا تبدیل به باور ما شوند و پذیرش آنها برایمان آسان شود . جمله های انگیزشی ماه تیر هم مانند تمام جمله های قدرتمند دیگر حاوی کلمات جادویی هستند که نباید از ارزش فوق العاده آنها غافل شد .

با داشته هایمان شاد باشیم و به دنبال خواسته هایمان برویم

لذت بردن از مسیر زندگی یعنی همین . به زندگی خود قبل از آغاز حرکت نگاه کنیم و ببینیم چه چیزهای ارزشمندی داریم از کوچکترین ها تا بزرگترین داشته هایمان را بنویسیم و در طول مسیر همیشه همراه خود داشته باشیم .

” در صورتی که کار لذت بخش باشد ، زندگی تفریح می شود و اگر کار یک وظیفه باشد ، زندگی بردگی است . (ماکسیم گورکی ) “

حتما نباید کارهای سخت و پیچیده و طاقت فرسایی انجام دهیم و هر لحظه به خود زجر دهیم و منتظر موفقیت باشیم و اگر نتوانیم در طول مسیر لذت ببریم متاسفانه بعد از سال ها تلاش بدون لذت ، نه تنها چیزی به داشته هایمان اضافه نخواهیم کرد بلکه چیزهایی بسیار ارزشمند را از دست خواهیم داد که مهمترین آنها عمر و جوانیمان است .

جمله های انگیزشی ماه تیر – بیاموزیم با داشته هایمان شاد باشیم

بیاموزیم با داشته هایمان شاد باشیم

شاید برای بسیاری شعاری باشد اما برای بسیاری از افراد واقعی است . داشته هایمان زمانی برایمان ارزشمند است که برای خودمان زندگی کنیم نه دیگران . انسان یک موجود اجتماعی است و می تواند در اجتماع و کارهای گروهی سریعتر به اهداف و خواسته هایش برسد اما به شرط اینکه نگاهش به زندگی خودش باشد نه به زندگی دیگران ، داشته های خود را ببینم و نه دیگران . دارایی های ما برای خودمان ارزشمند است و همانطور داشته های دیگران هم برای آنها بسیار با ارزش است اما برعکس این ماجرا می تواند درست نباشد و تصور اینکه هر چیزی که دیگران دارند اگر ما هم داشته باشم زندگی زیباتری خواهیم داشت ، یک اشتباه محض است .

مطلب پیشنهادی:

جمله انگیزشی ماه خرداد و عکس نوشته های پرانرژی