جادوی سپاسگزاری و شکرگزاری

جادوی سپاسگزاری و شکرگزاری

زندگی سختی دارم ، مشکلات زندگی بسیار زیاد است و سپاسگزاری و شکرگزاری چه دردی را از من دوا می کند؟ دخلم به خرجم نمی خواند ، فلانی مریض است ، خودم هر شب سردرد دارم . استرس ، نگرانی ، اضطراب . مردم هم که اینجوری و …. 

 می دانم و سخت است انسان گرسنه ای را تشویق کرد که به آینده امیدوار باشد و دائم در گوشش بگوییم که این نیز می گذرد و روزهای خوب خواهد آمد و انسان گرسنه یا انسانی که صدها مشکل زندگی ماشینی امروزی را دارد فقط به این فکر می کند که چگونه اول ماه را به آخر ماه برساند که شرمنده زن و بچه اش نباشد یا مشکلات ریز و درشت زندگی را حل کند .

حال خوبمان با سپاسگزاری و شکرگزاری

من کاری ندارم که الان چه فکر می کنید و همان طور که این مطلب را می خوانید با خود می گوید فلانی هم دلش خوشه ، صداش از جای گرم بلند میشه . اما اگر درست فکر کنید متوجه می شوید که خیلی از بدبینی های امروز خیلی از انسان ها نتیجه انتخاب نادرست آن ها بوده و اگر ادامه دار هم باشد باز هم نتیجه انتخابات اشتباهی است که همچنان هم انجام می دهند اما این مطلب درباره این موضوعات نیست و امروز درباره فرشته این پادکست صحبت می کنم که هر روز منتظر است که فقط شما بگویید خدایا شکر ، همین . و این را خدا از فرشته ها خواسته است که شکرگزاری ما انسان ها را تحویل بگیرد و حتما هم می دانید که خدا چرا این درخواست را فرشته هایش می کند . درست است بخاطر اینکه شما حالتان خوب باشد.

شکرگزار باشید چون خدا عاشق شماست

این معجزه سپاسگزاری از پروردگار است و زمانی که شما با عشق از پروردگارتان سپاسگزاری می کنید این معجزه رخ می دهد و زمان سپاسگزاری از پروردگار تنها زمانی است که شما نمی توانید به مشکلاتتان و غصه هایتان فکر کنید و اگر اینطور باشد شما تظاهر به سپاسگزاری می کنید و در حقیقت در حال انجام کار دیگری هستید .

این معجره کلمه سپاسگزاری است ، مگر همه ما دنبال معجزه های شیرین نیستیم؟ بفرمایید از این معجزه جذاب تر و شیرین تر نداریم و حالا تصمیم با شماست که بخواهید هر روز این معجزه در زندگیتان جریان پیدا کند و حالتان را خوب کند یا بخشکانید آن جریان پرتلاطمی که حق شماست . دیگر وقت بهانه آوردن نیست ، شاید فردا دیر باشد ….  خدایا شکرت .

مطلب پیشنهادی :

شکرگزار خداوند باشیم و نعمت های خدا را بشماریم