فرصت های بزرگ زندگی را بپذیرید

فرصت های بزرگ زندگی را بپذیرید

شانس ، خوشبختی شاید همین نزدیکی و شاید پشت در خانه شما باشد ، فقط لازم است در را باز کنید و دستتان را دراز کنید و آنرا بردارید . دست از گله و شکایات و بهانه های ریز و درشت بردارید . فرصت های بزرگ زندگی هدایایی از طرف خداوند است و فقط لازم است که بپذیرید ، به همین سادگی .

ایمانتان را قوی کنید ، فرصت های بزرگ در زندگی شما بسیارند.

فقط باور کنید ، باور کنید به خداوندی که برای او غیرممکن هیچ معنایی ندارد . باور کنید به پروردگاری که اگر اراده کند همان خواهد شد که او می خواهد . پس اگر او شما را شایسته این می داند که خوشبخت شوید ، خوشحال باشید و با آرامش زندگی کنید فقط کافی است که ایمان بیاورید و بپذیرید .

زندگی به همین سادگی است . شادی و آرامش به همین راحتی به زندگی شما سرازیر خواهند شد اگر و فقط اگر دست از بهانه بردارید و بپذیرید که شما هم مثل هزاران انسان دیگر این کره خاکی شایسته و سزاوار خوشبختی هستید .

در این پادکست چه می شنوید ؟

در این پادکست با صدای شیرین بهروزی داستان کوتاهی از دو مرد ماهیگیری را خواهید شنید . یکی ماهیگیر باتجربه و دیگری مبتدی . ماهیگیر با تجربه هر ماهی بزرگی را که می گیرد سریع آنرا در ظرف یخی که کنار دستش است می گذارد تا تازه بماند اما ماهیگیر مبتدی هر ماهی بزرگی را که می گیرد آنرا مجددا در آب رها می کند . شما فکر می کنید دلیل این کار مرد ماهیگیر تازه کار چیست ؟ چرا فرصت های بزرگ زندگی را به راحتی رها می کند و از دست می دهد . پیشنهاد می کنم بقیه داستان را خودتان بشنوید تا متوجه شوید که چرا مرد ماهیگیری که تجربه نداشت ماهی های بزرگ را در آب رها می کرد .

مطلب پیشنهادی :

فرصت های زندگی را دریابیم