خوب بودن هنر است ، خوب فکر کنیم و خوب رفتار کنیم

کسی که زندگی خود را طوری برنامه ریزی می کند که به دیگران محبت کند ...

همچنان لبخند بزنید اگر بار دیگر شکست خوردید

همچنان لبخند بزنید اگر باز هم شکست خوردید . لبخند فراموش نشود ، موفقیت نزدیک ...

فقط باور کنیم ، همه چیز در درون ما شکل می گیرد

باور کنیم همه چیز در درون ما شکل می گیرد و بیرون از ما فقط ...

در لحظه های خوب زندگی شکرگزار خداوند باشیم

حال خوب ، سلامتی جسمی و روحی ، خانواده خوب و هزاران نعمت دیگر الان ...

بدون توقع محبت کنید ، دوست داشته باشید و ببخشید

هنوز هم توقع دارید که دیگران محبت شما را جبران کنند و اگر روزی دست ...

حکمت خداوند را ببینیم و بپذیریم

این مبحث برای خود من خیلی جذاب است و بارها در زندگی آن را لمس ...

لحظه های زندگی به سرعت می گذرد ، قدر لحظه ها را بدانیم

لحظه های زندگی می گذرند و نه تکراری وجود دارد و نه برگشتی . آیا ...

آرامش زندگی یک انتخاب است

هر کسی در زندگی یک نوع آرامش زندگی را انتخاب می کند و انتخاب آن ...

شکرگزار خداوند باشیم و نعمت های خدا را بشماریم

همه ما در زندگی سختی ها و مشکلات مختلفی داریم . زندگی همه انسان های ...

قدرشناس ارزش های زندگی باشیم

همه ما در زندگی ارزش ها و اولویت های ارزشمندی داریم ، آیا قدرشناس این ...