حکمت خداوند را ببینیم و بپذیریم

حکمت خداوند را ببینیم و بپذیریم

این مبحث برای خود من خیلی جذاب است و بارها در زندگی آن را لمس کرده ام و باور به این موضوع باعث شده است که به راحتی حکمت خداوند را در بسیاری مسائل بپذیرم و بتوانم با این موضوع ارتباط برقرار کنم . اشتباه نکنید این مسئله بسیار فرق می کند با اینکه سرنوشت انسان ها از قبل تعیین شده است و روی پیشانی هیچ کسی از قبل هیچ چیزی نوشته نشده است و هر شخص فقط و فقط خودش مسئول سرنوشت و آینده اش است.

حکمت خداوند یعنی ایمان به پروردگار یکتا

همه ما انسان ها خداپرست هستیم و پروردگار یکتا را می پرستیم و همه ما هم این موضوع را قبول داریم و می پذیریم اگر خداوند نخواهد حتی یک برگ هم از درخت نمی افتد . اما به زبان آوردن این جملات و حتی تکرار آنها دلیل نمی شود که بتوانیم حکمت پروردگار را لمس کنیم .

بسیاری از مسائل در این دنیا تحت کنترل ما است و ما قدرت انتخاب داریم و می توانیم تصمیم بگیریم اما بسیاری از مسائل تحت کنترل ما نیست یا بهتر بگویم خیلی از اتفاقات در این دنیا رخ می دهد که ما هیچ نقشی در آن نداشتیم و نمی توانیم داشته باشم اما اگر ایمانمان را قوی کنیم می توانیم بفهمیم که هرچقدر هم بعضی از مسائل برای ما تلخ و سخت باشد اما وجود آنها در زندگی ما حکمت ناب خداوندی است و به صلاح ما است .

در این پادکست چه می شنویم ؟

در این پادکست با صدای شیرین بهروزی داستان کوتاهی از پادشاهی را خواهیم شنید که در یکی از جنگ ها انگشتان دستش را از دست می دهد و وزیر پادشاه که همیشه همراه پادشاه بود به پادشاه می گوید که قربان نگران نباشید این اتفاق به صلاح شماست .

سخنان وزیر باعث عصبانیت پادشاه می شود و دستور می دهد که وزیر را زندانی کنند اما اتفاقات دیگری در این داستان می افتد که در انتها پادشاه متوجه می شود که چرا وزیر می گفت که هر اتفاقی که رخ دهد به خیر و صلاح شماست . پیشنهاد می کنم خودتان بقیه داستان را بشنوید و کمی فکر کنید شاید زندگی انقدر هم برای بساری از ما پیچیده و سخت نباشد و بشود با بسیاری از مسائل به راحتی کنار آمد.

مطلب پیشنهادی:

راه حل شادی ، پذیرش تمام زندگی است