داستانک های شاد – تلاش مداوم

لازم است که تکرار کنیم که بشود عادت و باز انقدر تکرار کنیم که آن ...

داستانک های شاد – شادی نزدیک است

حتی اگر امروز، روز ما نباشد فقط لازم است که باور کنیم که پروردگار همه ...

داستانک های شاد – تصمیم درستی بگیریم

انتخاب ها و تصمیم های ما با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارند. اگر تصمیم درستی ...

داستانک های شاد – گاهی باید تغییر کرد

همیشه سکوت و انتظار نمی تواند راه حل مفیدی باشد. گاهی باید تغییر کرد. شجاعت ...

داستانک های شاد – پیام داستان

داستانی که قرار باشد مستقیم نصیحت کند و درس اخلاق بدهد که دیگر داستان نیست، ...

داستانک های شاد – منتظر اتفاق خارق العاده ای نباشیم

ترس از اینکه داستانک های ما جذاب نشود می تواند بزرگترین عامل برای فرار از ...

2 دیدگاه

داستانک های شاد – از نوشتن لذت ببریم

داستانک ها می توانند از هر کجا بیایند از یک دنیای واقعی یا یک دنیای ...

2 دیدگاه

داستانک های شاد – نیاز نیست توضیح دهیم

نیاز نیست توضیح دهیم و بهتر است بجای توضیح دادن، بیشتر بنویسیم. خیلی از داستان ...

داستانک های شاد – با هم بد بنویسیم

بیش از ۸۰۰ نفر به سرپرستی شاهین کلانتری وارد این بازی ۱۰۰ روزه شدیم تا ...

6 دیدگاه

داستانک های شاد – داستان زندگی

شاید یکی از زیباترین کارهایی که می شود با داستانک های خودمان انجام دهیم این ...

4 دیدگاه