داستانک های شاد – داستان موفق

قرار نیست صحنه عجیب و غریبی را به تصویر بکشیم و اتفاق عجیب تری بیفتد ...

4 دیدگاه

داستانک های شاد – احساس نوشتن

داستانک یک احساس نوشتن است و حس این نوشتن می تواند کودکانه باشد یا مربوط ...

6 دیدگاه

داستانک های شاد – نوشتن را ساده بگیریم

هر نوشته ای می تواند یک داستان باشد. داستان بلند، کوتاه یا خیلی کوتاه. خیلی ...

6 دیدگاه

داستانک های شاد – داستان های خیلی کوتاه

داستانک، داستان های خیلی کوتاهی است که هر روز در این صفحه منتشر می شود. ...

6 دیدگاه