داستانک های شاد – قدم کوچکی برداریم

امید شیرین است و به قول قدیمی ها ما به امید زنده‌ایم. اما شاید بشود ...

داستانک‌ های شاد – قضاوت نکنیم

قضاوت نکنیم حتی اگر با گوش‌هایمان می شنویم، حتی اگر با چشم‌هایمان می‌بینیم. کسی چه ...

داستانک های شاد – فرار نکنیم

فرار در خیلی جاها اولین راه حل است اما در خیلی جاها هم آخرین راه ...

داستانک های شاد – حال این روزها

حال این روزها تکراری شده. چیزی میان هوا و زمین، سردرگمی، نگرانی و استرس. حالی ...

داستانک های شاد – شاید اشتباه شده

شاید اشتباه شده . اره، قرار نیست همیشه همه چی درست جلو بره و اشتباه ...

داستانک های شاد – جور دیگر شاید

نمی دانم اما شاید لازم باشد گاهی جور دیگر ببینیم، بشنویم و عمل کنیم. شاید ...

داستانک های شاد – شروعی دوباره

هنوز داستانک می نویسم، یک شروعی دوباره . می نویسم و نامشان همچنان داستانک های ...

داستانک های شاد – امیدوار باشیم

امید یعنی انگیزه، یعنی عشق، یعنی حرکت، یعنی لبخند و امیدوار باشیم تا همه این ...

داستانک های شاد – انتظار شیرین

انتظار چیز عجیبی است، همراه و همسایه صبر برای روزهایی که قرار است بیایند. روزهایی ...

داستانک های شاد – صبور باشیم

همه ما دوست داریم هر چه سریع تر به مقصد برسیم. بعضی ها عجول هستند ...