آرامش درونی یعنی آرامش بیرون و آرامش زندگی

آرامش هم مثل شادی چیزی نیست که به دنبالش بدویم تا آن را به دست ...

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

انتظار بی موردی است اگر بخواهیم همه چیز طبق خواسته ما جلو برود یا حتی ...

2 دیدگاه

با چه کسانی همکاری می کنیم؟

همکاری صرفا به معنای معاشرت نیست. همکار بودن یعنی همراه بودن و همیار بودن. با ...

2 دیدگاه

در هنگام مواجهه با درد و رنج چکار کنیم؟

در مطالب قبلی بررسی کردیم که انسان ها دو نوع طرز فکر دارند: طرز فکر ...

2 دیدگاه

افکار ما رنج را می سازند!

دیدگاه ها و افکار ما رنج را بوجود می آورند و لزوما این افکار بر ...

با احساسات ناخوشایند خود چکار کنیم؟

حتما این جملات را شنیده اید که ” توی خودت نریز، احساست را بروز بده، ...

2 دیدگاه

چرا من؟ چرا این اتفاق برای من افتاد؟

چرا من؟ چرا همسر من، چرا خانواده من، چرا این اتفاق برای من افتاد؟ چند ...

2 دیدگاه

بحران های هویتی و دقت به احساسات

همه ما انسان هستیم و سرشار از احساسات. در زندگی همه ما اتفاقات تلخی افتاده ...

طرز فکر مبتنی بر رشد یا طرز فکر ایستا؟

اگر طرز فکر را به دو دسته یعنی ایستا و مبتنی بر رشد طبقه بندی ...

آیا تصاویر ذهنی همیشه قابل اعتماد هستند؟

همه ما برای موقعیت های مختلف زندگی تصاویر ذهنی مشخصی داریم مثلا تصویر ذهنی ما ...