منطق یا احساس ، انتخاب ما کدام است؟

زندگی بازی عجیبی است و ما انتخاب می کنیم که چگونه بازی کنیم، منطق یا ...

2 دیدگاه

شانس چیست و ذهن چگونه رفتار می کند؟

واقعا شانس چیست ؟ اصلا شانس و اقبال وجود دارد؟ می شود شخصی را بد ...

2 دیدگاه

آگاهانه انرژی ذهن و مغز را مصرف کنیم

بهتر است انرژی ذهن و مغز را به گونه ای مصرف کنیم که به اندازه ...

2 دیدگاه

چرا انسان ها کمتر در زمان حال زندگی می کنند؟

زندگی در زمان حال و اهمیت دادن به لحظه اکنون به عوامل مختلفی بستگی دارد ...

2 دیدگاه

شخصیت متفکر و حسی ذهن کی و چگونه تصمیم می گیرند؟

با شخصیت اول ذهن(حسی و اتوماتیک) و شخصیت متفکر و دوم ذهن(خودآگاه) آشنا شدیم، اما ...

ذهن ما چگونه است و باعث چه رفتارهایی می شود؟

ذهن ما دو شخصیت دارد که هر کدام از این شخصیت ها قسمتی از مغز ...

2 دیدگاه

چگونه تصمیم درست را جایگزین تصمیم اشتباه کنیم؟

متوجه شدیم فقط با داشتن اطلاعات و آگاهی کافی نمی توانیم همیشه تصمیم درستی بگیریم ...

2 دیدگاه

آیا در موقعیت مناسب تصمیم بهتری می گیریم؟

چه عواملی باعث می شوند که تصمیم بهتری بگیریم؟ شرایط و موقعیت در تصمیم گیری ...

2 دیدگاه

برای شکوفایی خود برترمان چکار کنیم؟

برای شکوفایی خود برترمان ابتدا لازم است مراقب خودمان باشیم و بعد دیگران، ابتدا لازم ...

2 دیدگاه

شکوفایی خود برتر با غلبه بر ترس

در مسیر زندگی، تله ها، خطرها و موانع بسیاری می توانند از سرعت ما برای ...

2 دیدگاه