چگونه خود برتر و خود مخرب را بهتر بشناسیم؟

در مطلب قبل متوجه شدیم که همه ما در درون خود یک خود مثبت(خود برتر) ...

2 دیدگاه

چگونه بهترین خودمان باشیم؟

تو منحصر به فرد و یکتا هستی، تو بهترین هستی. این جمله ها را بارها ...

2 دیدگاه

تصمیمات منطقی نتیجه خوش بینی های معتدل است

اما چرا میانه روی در این مسیر می تواند بهترین انتخاب باشد؟ تفاوت تصمیمات انسان ...

2 دیدگاه

در مغز انسان های خوش بین چه می گذرد؟

چه اتفاقی در مغز انسان های خوش بین می افتد که تمایل دارند روی خوش ...

تعصب برتری و خوش بینی ما را به کجا می برد؟

اکثر ما انسان های خوش بینی هستیم و این طرز فکر و باور از جهت ...

2 دیدگاه

طرز فکر عامل اصلی خوشبختی و بدبختی است

طرز فکر یا راه و روش فکری بهتر است چگونه باشد تا خوشبخت شویم؟ افسردگی ...

2 دیدگاه

خدمتگزار باشیم تا همیشه شاد باشیم

می توانیم تمام زندگی را حل مسئله خودمان و دیگران بدانیم و در این راستا ...

2 دیدگاه

ساده ترین راه ها برای تغییر باورها

۹۰ درصد تغییر باورها آگاهی به باورها است، یعنی وقتی می فهمیم که کجا مسئله ...

2 دیدگاه

باورهای دور کننده را پیدا کنیم

باورهای ما می تواند درست یا غلط باشند اما مهم این است که باورهای ما ...

باورها از کجا می آیند و تعصب چگونه شکل می گیرد؟

باورها از کجا می آیند؟ تعصب از کجا می آید؟ چرا بعضی انسان ها را ...

2 دیدگاه