تمرین و تکرار حتما ، نسخه پیچیدن هرگز

احتمالا کتاب باشگاه پنج صبحی ها و کتاب های مشابه آن را خوانده اید . ...

4 دیدگاه

آموزش ذهن برای داشتن تفکر مثبت

هنوز با خودم می جنگم ، با خودم درگیرم و سرگرم افکار کهنه درون خودم ...

حرف ش جاذبه و انرژی کلمه شادی است

منصور مومنی در ابتدای کتاب درباره ی معانی حروف می گوید : ” اگر برای ...

4 دیدگاه

نه گفتن فقط یک هنر نیست

در زندگی همه ما انسان ها لازم و ضروری است که محکم نه بگوییم ولی ...

داستان ۵ دقیقه های شادی

این ۵ دقیقه های شادی مال من هستند ، از همین ۵ دقیقه ها  است ...

شادی به نوعی دیگر – فلسفه و طنز

سوالات فلسفی در قالب طنز ، یعنی به یک شکلی ترکیب فلسفه و طنز ، ...

شادی اولین ۵ دقیقه – تکرار تندرستی و شادی

زودتر از آن چیزی که فکر می کردم شروع شد و امیدوارم ادامه پیدا کند ...

نامه ای برای انتقال شادی

در اول نامه درود و احوال پرسی ، شروعی زیبا برای شروع شادی و انتقال ...

آغاز زندگی جشن گرفتنی است و عکس نوشته تولد بهانه است

اگر به دنبال بهانه ای برای جشن گرفتن هستیم ، می شود چیزهای ساده و ...

نوشتن صبحگاهی + ——— (نقطه چین ) = شادی همیشگی

هنوز صبح ها می نویسم و این شادی همیشگی بخاطر نوشتن است . نوشتن یک ...