آغاز زندگی جشن گرفتنی است و عکس نوشته تولد بهانه است

عکس نوشته تولد بهانه است

اگر به دنبال بهانه ای برای جشن گرفتن هستیم ، می شود چیزهای ساده و کوچک هم بهانه جشن های ارزشمند شود . تولد بدون شک جشن گرفتنی است و عکس نوشته های تولد می تواند بهانه های کوچکی برای این جشن باشد که ما به رایگان تقدیمتان می کنیم . بسیاری از مناسب های دیگر هم ارزش جشن گرفتن دارند و اصلا جشن گرفتن یک روز،مفهوم این را دارد که این روز برای من ارزشمند و عزیز است. با اینکه می شود بی دلیل هم جشن گرفت و هر روز جشن گرفت (به معنای اینکه هر روز زندگی ارزشمند است) ، اما تولد و جشن تولد حال و هوای خودش را دارد.

چرا تولد را جشن می گیریم و چرا عکس نوشته تولد ؟

چرا جشن تولد را جشن می گیریم

تولد یعنی آغاز زندگی و یاداوری هر ساله آغاز این زندگی در روز تولد یعنی زندگی ادامه دارد و ما اجازه نداریم شاد و خوشحال به این زندگی ارزشمند ادامه ندهیم . عکس نوشته تولد یاداوری کوچکی است برای این روز و یاداوری کوچکی است برای آنان که دوستشان داریم و برایمان مهم و ارزشمند است . شادی افزا یک واسطه است ، یک رابط کوچک برای تکرار این شادی ارزشمند و مهم شمایید که بخواهید دوستان و عزیزانتان را شاد کنید و به ما اطلاع دهید تا ما هم بتوانیم با عکس نوشته های تولد نقش کوچکی در این شادی ارزشمند داشته باشیم .

تولد یعنی چی ؟

تولد یعنی چی ؟

تولد یعنی اینکه ننالیم از اینکه این چه زندگی است و چرا اینجوری است بلکه آغاز این راه دست ما نیست اما ادامه این راه فقط به دستان قدرتمند و اراده ما بستگی دارد که بر تابلوی زندگی نقشی جذاب و زیبا بزنیم یا زشت و کریه . این باور که می توانیم و خوشبختی و آرامش و آسایش ما فقط در دستان خودمان است مسیر راه را تا بینهایت باز می کند و با اینکه بالا و پایین های این مسیر کم نیستند اما برای ما که تا انتهای این مسیر زیبا را می بینیم این مسیر صاف و هموار است و انگار که فقط لازم است که بخواهیم و در مسیر قرار بگیریم و با توکل به سازنده اصلی،با قدرت این مسیر موفقیت و شادی را تا ته برویم و این شعار نخواهد بود اگر و فقط اگر باور کنیم .

مطلب پیشنهادی :

چرا عکس نوشته ها در شادی افزا رایگان است