خلاصه کتاب با چرا شروع کنید

در کتاب با چرا شروع کنید از سایمون سینک متوجه می‌شویم که در دنیای امروز ...

داستانک های شاد – شروعی دوباره

هنوز داستانک می نویسم، یک شروعی دوباره . می نویسم و نامشان همچنان داستانک های ...

داستانک های شاد – تصمیم درستی بگیریم

انتخاب ها و تصمیم های ما با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارند. اگر تصمیم درستی ...

داستانک های شاد – پیام داستان

داستانی که قرار باشد مستقیم نصیحت کند و درس اخلاق بدهد که دیگر داستان نیست، ...

داستانک های شاد – از نوشتن لذت ببریم

داستانک ها می توانند از هر کجا بیایند از یک دنیای واقعی یا یک دنیای ...

داستانک های شاد – داستان موفق

قرار نیست صحنه عجیب و غریبی را به تصویر بکشیم و اتفاق عجیب تری بیفتد ...

از دغدغه های کوچک تا نجات دلفین ها

ابتدا از یکی از دوستانم صمیمانه تشکر می کنم که باعث شد به فکر فرو ...

چگونه معماری و اشیاء باعث شادمانی می شوند؟    

معماری و اشیاء چگونه می توانند در شادی و غم انسان ها نقش داشته باشند؟ ...

چگونه خود را فریب می دهیم؟

در مطلب قبل متوجه شدیم که به خودمان دروغ می گوییم  بخاطر اینکه حقایق را ...

شادی های کوچک را در آغوش بگیریم

زندگی سوا کردنی نیست و درهم است و هنر زندگی کردن در آغوش کشیدن شادی ...