مواظب هورمون های شادی بخش باشیم

در مطالب قبلی قسمت های مختلف مغز را با هم بررسی کردیم و هورمون های ...

اگر انتظارها برآورده نشدند، چکار کنیم؟

 اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد و شرایط و قوانین آن را در مطالب قبلی ...

نمک روی زخم نپاشیم، همدلی کنیم

همه ما در زندگی شرایط سخت و بحرانی را تجربه کرده ایم و عمیقا دچار ...

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد+شرایط و قوانین

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد به یک اصل روانشناسی اشاره می کند، انتظاری که ...

حال خوب و بد ما با هورمون های مغز

در مطلب قبل متوجه شدیم که قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز ...

چگونه هورمون های مغز شادی بخش یا غم انگیز هستند؟

قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز را به عهده دارد که در ...

چرا غمگین می شویم؟ آیا بیوریتم واقعیت دارد؟

نمی خواهم در همین شروع کار مخالفت کنم. اگر صدها دانشمند ایرانی و خارجی با ...

پول و ارتباط آن با خوشحالی و رضایت از زندگی

چه زمانی می توانیم بگوییم که از زندگی خود راضی هستیم؟ رضایت از زندگی در ...

لذت بردن چیست و چگونه لذت ببریم؟

لذت بردن برای هر شخصی تعریف جداگانه دارد و متفاوت است مثلا اگر من از ...

شکرگزاری باعث پیشرفت ما می شود

آیا شکرگزاری با وجود این همه گرانی، بیکاری، بیماری، بی نظمی، بی مسئولیتی و هزاران ...