همراه با اشعار عکس نوشته های تولد

در کنار اشعار عکس نوشته های تولد

شعرها در عکس نوشته های تولد با ما حرف می زنند و در کنار تصاویر و آهنگ حس و حال آن روز تولد را ترسیم می کنند . سعی می کنم شعرهایی بگویم که حال و هوای تولد را ترسیم کند . خود را شاعر نمی دانم و شعرهایم کامل نیست و می دانم که بسیار عیب دارد اما سعی می کنم تمام حس خود را با عشق تقدیم کنم و امیدوارم به دل شما عزیزان بنشیند .

ساده شعر می گویم و شاید جور دیگر نیز بلد نباشم ولی با تمام سادگی برای هر مصرع و بیت خود تلاش می کنم تا بهترین ها را ارائه دهم . در زیر نمونه هایی را با هم می بینیم و توضیح می دهم .

از انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان با آغوش باز استقبال می کنم و خوشحال می شوم . ممنون می شوم در هر کدام از عکس نوشته ها که منظور من را از بیان شعرها متوجه نشدید در زیر همین مطلب کامنت بگذارید و حتما پاسخگو خواهم بود .

توضیحاتی کوتاه درباه اشعار عکس نوشته های تولد

چند نمونه را با هم بررسی می کنیم :

در بسیاری از اشعار از معانی نام افراد در شعر استفاده می شود و سعی می کنم تا جایی که می توانم اسم افراد هم در شعر بیاورم

شعر شهرام :

تولد شهرام گشتاسبی

شهرام از ترکیب دو کلمه شه +رام تشکیل شده است که شه در اینجا به معنی شاه و رام هم به معنی آرامش و آرام است و معنی پادشاه آرام و یک پادشاه مهربان و خوب برای معنی کلمه شهرام مناسب است .

تو پادشه خوبان               آرامش دنیایی

دلسوز و دل آرامی            شهرام مبارک باد

شعر پریسا در عکس نوشته های تولد :

عکس نوشته های تولد ماه بهمن - تولد پریسا

برای شعر عکس نوشته تولد برای پریسا هم از معنی اسم پریسا استفاده شده است . پریسا به معنی : مانند پری و در جایی به معنای افسونگر هم آمده شده است .

اگر این است افسانه              به مانند پریسا کیست ؟

اگر دختر چنین باشد              به افسانه نیازی نیست

اگر افسونگری این است         از این بهتر که دیگر نیست

که این شیران ایرانی             از این بیشتر حقیقت چیست؟

شعر آبتین :

تولد آبتین بهمردی

بعضی وقت ها نام های زیبای شما عزیزان حال و هوای شاهنامه را می گیرد و به آن سمت هدایت می شود مانند آبتین نام پدر فریدون است و صاحب گفتار و کردار نیک .

جهانی به اندیشه اش آباد باد           که رفتار و کردار او نیک باد

که نامش افتخار ایران زمین              به فرزندی چون فریدون بهترین

شعر افسانه در عکس نوشته های تولد :

عکس نوشته افسانه

مواقعی می شود که معنی اسم های شما انقدر آشناست که نمی شود روی معانی آن مانور داد و در این حالت با خود اسم بازی می شود تا ریتم و قافیه های شعر  به نحو قابل قبولی شکل گیرد:

افسانه امروز ، زیباتر از هر روز            افسانه بمانی ، امروز و دگر روز

زیبایی امروز ، افسونگری توست        افسانه بمانی ، پاینده و پیروز

شعر مهسا در عکس نوشته های تولد :

تولد مهسا ایزد

البته برعکس شعر افسانه که در بالا اشاره شد گاهی می شود روی معانی مختلف اسم های زیبای شما  و مترادف آن ها شعر گفت . مثلا  مهسا به معنی : مثل ماه ، مانند ماه ، زیبا رو ، ماهرخ ، قشنگ ، زیبا ، شکیل ، مه جبین و … .

شکیل و جمیل و مه لقا          مه جبین ، ماهرخ ، مهسا

همه امروز کمترین هستند       پیش رخساره مثل ماه تو

شعر آرسام :

تولد آرسام پسر اسفند ماهی

همیشه هم روی معانی کلمات تمرکز نمی کنم و بعضی وقت ها سن شما عزیزان هم در شعر تاثیرگذار است مثلا در اینجا سعی کردم شعر کودکانه برای آرسام عزیز بگویم.

آرسام دونه دونه ، آرسام یکی یه دونه         امشب داریم تولد ، شادی اومد اینگونه

آرسام بهار خونه ، آرسام گل نمونه              قبل بهار امسال ، هفت سین سفرمونه

تولد آرسام عزیز ۲۰ اسفند است که کلمات بهار و سفره هفت سین هم که در این شعر بکار رفته است بخاطر نزدیک شدن به فصل بهار و نوروز است . 

حتما درباره شعرهای بیشتری صحبت خواهم کرد و همین مطلب را به مرور زمان تکمیل می کنم . خوشحال می شوم شما هم من را در این راه یاری کنید و کمک کنید که شعرهای بهتری را برای شما بزرگواران بگویم .

شعر هما در عکس نوشته های تولد :

تولد مهربانو هما

هما آمد ، بهار آمد          سعادت با نگار آمد

هما آمد ، نگار آمد          بهاری بی مثال آمد

هما آمد ، خدا آمد          نگاری بی ریا آمد

در بیت اول با آمدن هما ، سعادت (خوشبختی) با نقش و نگار و زیبایی می آید.

در بیت دوم نگار آمد ، منظور شاعر از نگار در این بیت یعنی پروردگار است که پروردگار برای هما بهاری بی مانند را نقش زده و نقاشی کرده است.

بیت سوم یک بیت تاییدی است برای بیت اول و دوم – که حضور خدا را در کنار هما را تایید می کند و نگار بی ریا آمد ، که منظور از نگار در اینجا خود هما است که بی ریا و صادق در کنار خدا است . 

چگونگی سفارش عکس نوشته رایگان :