خلاصه کتاب با چرا شروع کنید

در کتاب با چرا شروع کنید از سایمون سینک متوجه می‌شویم که در دنیای امروز ...

زندگی هدفمند مسیری به سمت زندگی شاد

در ادامه داستان راهبان سیوانا نماد فانوس دریایی در وسط باغ را بررسی می کنیم. فانوس ...

فرایند رسیدن به هدف به اندازه نقطه هدف ارزشمند است

انسان های امروزی نسبتا به انسان های ۱۰۰ سال گذشته هدفمند تر شده اند و ...

چرا به وعده ها و قول هایی که به خودمان می دهیم عمل نمی کنیم ؟

چرا اکثر ما به وعده ها و قول هایی که به خودمان می دهیم عمل ...

هدف زندگی چیست ؟ چگونه به آرامش و شادی برسیم ؟ (قسمت اول)

هم اکنون دوران کودکی را پشت سر گذاشته ایم و به اصطلاح بزرگ شده ایم ...

شاد بودن یعنی فقط کاری که دوست دارید انجام دهید

شاد بودن یعنی دوست داشتن ، دوست داشتن کاری که مشغول آن هستید . زمان ...

آرزوها و اهداف مناسب انتخاب کنید تا شاد شوید

در یک گوشه خلوت بنشینید و اهداف و آرزوهایتان را روی کاغذ بنویسید ، خوب ...

اهدافتان را دنبال کنید تا همیشه شاد باشید

آیا شما اهدافی در زندگی دارید ؟ آیا اهدافتان را دنبال می کنید تا شاد ...