نمک روی زخم نپاشیم، همدلی کنیم

همه ما در زندگی شرایط سخت و بحرانی را تجربه کرده ایم و عمیقا دچار ...

2 دیدگاه

تاثیرگذار باشیم و دست از گله و شکایت برداریم

همه ما در زندگی کم یا زیاد گله و شکایت می کنیم اما اگر در ...

نامه ای برای انتقال شادی

در اول نامه درود و احوال پرسی ، شروعی زیبا برای شروع شادی و انتقال ...

ثروت واقعی آن چیزی است که باعث شادی شود

پول و دارایی ها چقدر می تواند ما را ثروتمند کند ؟ آیا اگر شخصی ...

راه حل شادی ، پذیرش تمام زندگی است

همه ما زندگی های عجیبی داریم و مشکلات ، سختی ها ، آرامش ها و ...

هیچ چیز بیشتر از یک هدیه شادی بخش نیست

هنوز چیزی شادی بخش تر از هدیه نیافتم . کودکیم پر بود از تولدهای کودکانه ...

زود قضاوت نکنیم تا همیشه شاد باشیم

به طور کلی بهتر که هیچ وقت قضاوت نکنیم و اگر به هر دلیلی قصد ...

دیگران را شاد کنید تا شادی شما همیشگی شود

اگر توانستید دیگران را شاد کنید بدون شک شادی شما همیشگی خواهد شد و اصلا ...

لبخند بزنید حتی به غریبه ها

به همه لبخند بزنید ، به انسان هایی که در پیاده رو کنار شما رد ...

از خاک آفریده شدی که بسازی نه بسوزانی

به خدا گفتم چرا مرا از خاک آفریدی ؟ چرا من از آتش نیستم تا ...