شکرگزاری باعث پیشرفت ما می شود

آیا شکرگزاری با وجود این همه گرانی، بیکاری، بیماری، بی نظمی، بی مسئولیتی و هزاران ...

2 دیدگاه

جادوی سپاسگزاری و شکرگزاری

زندگی سختی دارم ، مشکلات زندگی بسیار زیاد است و سپاسگزاری و شکرگزاری چه دردی ...

قدردانی کنیم و قدردانی کردن را ترویج دهیم

همه ما دوست داریم دیگران از ما قدردانی کنند و دوست داریم فرد تاثیر گذاری ...

شکرگزار خداوند باشیم و نعمت های خدا را بشماریم

همه ما در زندگی سختی ها و مشکلات مختلفی داریم . زندگی همه انسان های ...

توقع سپاسگزاری نداشته باشیم ، از کار خوب خود لذت ببریم

آخرین باری که بخاطر کار خوبی که انجام دادید از شما سپاسگزاری شد کی بود ...