مهمترین راز موفقیت و کامیابی چیست ؟

راز موفقیت و کامیابی

قبل از اینکه راز بزرگ موفقیت و کامیابی را دریابیم کلمه کامیاب را معنی می کنیم . با یک سرچ ساده در گوگل یا با مراجعه به یک فرهنگ لغت به راحتی به این نتیجه می رسیم که کامیاب یعنی : پیروز ، موفق ، خوشبخت ، سعادتمند ، شادکام ، نیکبخت ، بهره مند . آیا چیز بیشتری در زندگی می خواهیم ؟ اما آیا در هر کاری می توانیم کامیاب باشیم ؟

زندگی یا کارم را ترک کنم به موفقیت و کامیابی می رسم ؟

شعار نمی دهم ، در بسیاری از مواقع نمی شود . منطقی نیست به هر شخصی که اندکی در کار خود دچار مشکل شد ، بگوییم شغلت را عوض کن و اگر کمی در زندگی با همسرش اختلاف دارد ، بگویم طلاق بگیر و خودت راحت کن . حتما راه ساده تری هم هست . همیشه هم تغییر خوب نیست و باید سنجیده و با برنامه تغییر کرد .

چگونه همیشه کامیاب باشیم ؟

حتما نباید همه چیز ایده ال و بر وفق مراد باشد که کامیاب شویم . در بسیاری از مواقع می شود زندگی را به کام خود شیرین کرد و کامیاب شد . درآمدم کافی نیست ، همکارانم با من کنار نمی آیند ، همسرم دائم غر می زند و اصلا نمی دانم می خواهم چکار کنم ، آری اندکی صبر سحر نزدیک است . خوشبختی در کنار همه این ها زیباست .

همه را متبرک کنیم

با محبت می شود همه چیز را متبرک کرد ، گاهی لازم است با یک لبخند ساده و با آرامش از کنار مسائل زندگی رد شویم و آن ها را متبرک کنیم . اخلاق رئیسم با همه کارمندان بد است اما با من مهربان است چون من او را متبرک کرده ام . همسرم دائم سر این و آن غر می زد و ناله می کند اما با من مهربان است زیرا من او را متبرک کردم . حقوق همکارانم به وسط برج هم نمی رسد و تمام می شود و دائما خرج دوا و دکتر می کنند اما من و خانواده ام با همین حقوق در سلامتی به زیبایی زندگی می کنیم چون من حتی حقوقم را نیز متبرک کرده ام .

مستند راز را همه ما دیده ایم و یا شاید کتاب آن را خوانده ایم . چه باور کنیم چه نکنیم ، چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم ، همه چیز در اندیشه و ذهن ما اتفاق می افتد .

یادمان باشد اگر هر چیز یا هر شخصی را در هر شرایطی متبرک کنیم ، آن چیز مجبور است خوب باشد و آن فرد مجبور است به ما خوبی کند ، راز بزرگ موفقیت و کامیابی همین است .