فقط بخند و نگران چیز دیگری نباش

فقط بخند و نگران چیز دیگری نباش !!

شاید در نگاه اول جمله ” فقط بخند و نگران چیزی دیگری نباش ” کمی شعاری به نظر برسد ولی واقعیت این است که نه تنها باید تلاش کنید وقت و بی وقت ، با بهانه و بی بهانه ، بی دلیل و با دلیل بخندید بلکه باید بتوانید در شرایط سخت هم لبخند بزنید شرایط سختی که شاید احساس می کنید در آن زمان بجای خندیدن باید عصبانی شوید .

درد بی درمان نداریم !!

لبخند بر هر درد بی درمانی دواست و جالب این است که این جمله هم شعاری نیست ، اما وقتی لبخند بزنید همه دردها درمان می شوند . درد بی درمان آن است که شما برای هر چیز کوچک و کم اهمیتی حرص بخورید و استرس را وارد زندگی خود کنید ، درد بی درمان آن است که سر هر موضوع کوچکی مثل موش و گربه به جان هم بیفتید و … این ها واقعا درد است و به مرور زمان انقدر استرس به شما وارد می کند که در نهایت درمانی نخواهند داشت .

از امروز شروع کن ، تو فقط بخند .

اگر خندیدن را جزِِء زندگی خود قرار نداده بودید از امروز شروع به تمرین خنده کنید و در هر شرایطی که می توانید بخندید بدون توجه به اینکه دیگران چه می گویند و چه طرز تفکری نسبت به شما دارند ( البته منظور من تمسخر و به دیگران خندیدن نیست منظورم باهم خندیدن و شاد بودن است )

 اگر با شخصی که دوستش دارید روبرو شدید حتما لبخند بزنید تا محبت و عشق شما را احساس کند ، اگر با دشمنتان روبرو شدید لبخند بزنید تا قدرتتان را احساس کند و اگر با کسی که زمانی شما را ترک کرده بود روبرو شدید بازهم لبخند بزنید تا احساس پشیمانی کند و اگر با غریبه ای روبرو شدید لبخند بزنید تا با لبخند پاسختان را دهد و به راحتی بعد از مدتی می بینید که می توانید بجای هر درگیری و جر و بحث ، لبخند بزنید و همه چیز را تغییر دهید و زیبا کنید و در آخر تو فقط لبخند بزن و نگران چیز دیگری نباش.  

مطلب پیشنهادی :

شادی و خوشبختی حق شماست