فقط مثل خودت باش تا همیشه شاد باشی

فقط مثل خودت باش تا همیشه شاد باشی

این ضرب المثل قدیمی را همه ما شنیده ایم که مرغ همسایه غاز است و شاید بعضی از مادر و پدرها هم بارها توی سر بچه هایشان زده اند که نگاه کن فلانی نصف تو است از دیوار راست بالا می رود اما تو چی ؟. همه این موارد ما را ناراحت می کند اما رمز شادی در این است : فقط مثل خودت باش .

مثل خودت باش نه هیچ کس دیگر

مگر دیگران چه دارند که من ندارم و من هم می توانم مثل آنها موفق باشم ، اما در همین حد مقایسه هم درست نیست ، سعی کنیم اگر قصد مقایسه داریم خودمان را با خودمان مقایسه کنیم و اگر امروز نسبت به دیروز خودمان بهتر زندگی کردیم یعنی انسان موفق و شادی در زندگی هستیم .

ویلیام جمیز روانشناس آمریکایی می گوید به طور میانگین انسان هایی که خودشان را نشناخته اند تنها ۱۰ درصد از پتانسیل خود را بکار می گیرند پس کاملا منطقی است که انسان ها حتی یک درصد از پتانسیل خود را برای تلاش برای کسی دیگری بودن هدر دهند . هیچ کس به اندازه شخصی که مجبور است مانند شخص دیگری باشد اذیت نمی شود و طبیعتا برای این کار نه تنها تلاشی نمی کنیم بلکه زمان زندگی خود را هم در این راه بیهوده از دست می دهیم .

مثل خودت باش تا دیگران از تو انتقاد کنند

مثل خودت باش تا دیگران از تو انتقاد کنند

اصولا وقتی که تلاش نکنیم مثل شخص دیگری باشیم ، وقت و انرژی خود را صرف خودمان می کنیم و با تمام قدرت تلاش می کنیم که خودمان موفق شویم و به مرور زمان تبدیل به فرد مهم و تاثیرگذاری می شویم و احتمال اینکه در آن زمان به فرد مشهوری تبدیل شویم و دیگران ما را ببینند زیاد است .

حال که به فرد مهمی تبدیل شدیم احتمال دارد که دیگران به ما حسادت کنند و حتی شاید تلاش کنند ما را تحقیر یا کوچک کنند و دلیل آن هم این است که آنها همچنان خود را با ما که فرد مهمی شده ایم مقایسه می کنند و اگر بتوانند ما را تحقیر و کوچک کنند آنها در مقایسه با ما جایگاه خود را ارتقا داده اند ، البته این طرز تفکر آنها است نه طرز تفکر ما .

در مورد انتقاد دیگران نسبت به خودمان اینطور فکر می کنیم :

 امروز تبدیل به فرد مهم و تاثیرگذاری شده ایم زیرا تلاش کرده ایم که خودمان باشیم و تلاش کرده ایم که موفق و شاد باشیم و در نتیجه  امروز فرد مهمی هستیم و هر گونه انتقاد ، حسادت و تحقیر دیگران از ما بخاطر همین است که فرد مهمی در جامعه هستیم پس اجازه ندهیم تحقیرها و حسادت های دیگران ما را ناراحت کند زیرا دلیل این همه حسادت و انتقاد را می دانیم و آن چیزی که اهمیت دارد این است که خودمان هستیم و مهم هستیم .

مطلب پیشنهادی :

حس خوب درون شماست ، همه ما مثل هم هستیم