حس خوب درون شماست ، همه ما مثل هم هستیم

حس خوب درون شماست

حس خوب امروز ما به چه چیزهایی بستگی دارد ؟ چقدر ما انسان ها با هم تفاوت داریم ؟ چقدر شبیه هم هستیم ؟ آیا شباهت ها و تفاوت های ما انسان ها به حال خوب ما ارتباط دارد یا خیر ؟

شاید سال ها پیش داستان ارباب و رعیتی ، سیاه و سفید پوست بودن آدم ها ، برده داری و مسائل اینچنینی برای انسان ها جایگاه مشخص می کرد اما امروز این مسائل بسیار کمتر شده است و حتما دلیل آن این است که علم پیشرفت بسیاری در این سال ها کرده است و فهم و شعور انسان ها و حتی فرهنگ انسان ها بسیار بیشتر شده است و در حقیقت این تفاوت ما انسان هاست.

حس خوب یعنی ارزش ها خوب تر شده اند

امروزه سیاه و سفید بودن ، زن و مرد بودن دیگر خیلی تفاوتی نمی کند البته می پذیرم که هنوز متاسفانه در بعضی نقاط جهان هنوز این مسائل مطرح است و بین انسان های سیاه پوست و سفید پوست بسیار فرق است یا جایگاه زن با مرد تفاوت دارد ، اما اگر به ارزش هایی والاتر بیندیشیم این تفاوت ها بی معنی می شوند و همه مثل هم می شویم.

ارزش هر انسان به درون اوست ، به اندیشه اش ، به رفتارش و به کردارش و اینهاست که جایگاه هر انسانی را مشخص می کند وگرنه در اصل همه مثل هم هستیم .

پادکست پسرک سیاه پوست و مرد بادکنک فروش با صدای مهران بهروزی گویای همین موضوع است و چه خوب که همه ما یاد بگیرم و تمرین کنیم که ابتدا دیگران را قضاوت نکنیم و اگر به هر دلیلی قصد داشتیم دیگران را قضاوت کنیم از روی ظاهر آن ها این کار را انجام ندهیم .

مطلب پیشنهادی :

 از حال بد تا حال خوب با یک تلاش کوچک