عکس نوشته های تولد ماه بهمن – ۱ تا ۷ بهمن

عکس نوشته های تولد ماه بهمن

زمستان آمد و هوا سرد است و امیدواریم همچنان خانه و دل های شما عزیزان گرم باشد . عکس نوشته های تولد ماه بهمن را تقدیمتان می کنیم تا همچنان سهم کوچکی در شاد کردن شما بزرگواران داشته باشیم . —- ۱بهمن ، تولد سمیرا ، تولد سپندار ، تولد رویا ، تولد شروین ، تولد رامین – ۳ بهمن ، تولد آریانا ، تولد سیما – ۶ بهمن ، تولد شهرام – ۷ بهمن ، تولد پروین – تولد پریسا

۱ بهمن – عکس نوشته های تولد ماه بهمن

عکس نوشته تولد سمیرا

تویی دردانه دنیا ، جهان آرا               تویی زیباتر از زیبا ، سمیرا

برایت جشن گیریم این جهان را          که هر روزت شود شادی پذیرا

سمیرا جان زادروزت خجسته باد

سپندار جان تولدت مبارک

سپندار زمینی ، نور تابان           درخشیدی به شب ، شمع فروزان

خدایا حافظ و یاریگرش باش        که باشد همدم و مونس مامان

سپندار جان زادروزت فرخنده باد

رویا جان تولدت مبارک

صبح قشنگ امروز         زیباست مثل رویا
امروز بهترین است         امروز، روز رویاست

گر تو همیشه باشی      هر روز اینچنین است
هر روز بهترین است        هر روز، روز رویاست

رویا جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته های تولد ماه بهمن - تولد شروین کاوسی

کوه های تمام سرزمینم          امروز به شادی تو شادند

نامت به مثال کوه سرافراز        راهت شود شاد و سهل و آسان

شروین جان زادروزت فرخنده باد

تولد رامین پسر بهمن ماهی

اگر شادیم ، اگر خوشحال         اگر آرام ، اگر سرحال

دلیلش اینک رامین است          خوش آمد گو به او بسیار

رامین جان زادروزت فرخنده باد

۳ بهمن

عکس نوشته های تولد ماه بهمن - تولد آریانا

آریانا دختر ایرانی            مثل نامت چه زیبایی

خجسته باد امروزت         همیشه شادمان باشی

آریانا جان زادروزت فرخنده باد

تولد سیما فلامرزیان

مهتاب امشب دعوت است              خورشید حسودی می کند
ستاره ها ، ریز و درشت                  چشمک زنان حاضر شوند

بر پا کنید جشنی به نور                  شادباش ها را سر دهید
امروز زمین و آسمان                       به جشن سیما آمدند

سیما جان زادروزت فرخنده باد

۶ بهمن

تولد شهرام گشتاسبی

امروز آمدی دنیا               شهرام مبارک باد
دنیا همه شادی شد          شهرام مبارک باد

تو پادشه خوبان               آرامش دنیایی
دلسوز و دل آرامی            شهرام مبارک باد

شهرام جان زادروزت فرخنده باد

۷ بهمن – عکس نوشته های تولد ماه بهمن

تولد پروین سهرابی نیا

امشب توی آسمونا ، شمارش ستاره هاست
ستاره های آسمون به صف بشید حضور غیاب

ستاره ها پروین کجاست ؟ انگار که امروز غایبه
یکی که حاضر نباشه ، حسابمون جور نمی شه

ستاره ها چشمک زنان خبر دارند که چی شده
ستاره ای گم نشده ، پروین کجاست پس چی شده؟

دنیا که پروین کم داره اینجا الان حضور داره
روی زمین تولد ، ستاره تون پیدا شده
.
مهربانو پروین زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته های تولد ماه بهمن - تولد پریسا

اگر این است افسانه             به مانند پریسا کیست ؟
اگر دختر چنین باشد              به افسانه نیازی نیست

اگر افسونگری این است         از این بهتر که دیگر نیست
که این شیران ایرانی             از این بیشتر حقیقت چیست؟
.
پریسا جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته های تولد دی ماهی ها – ۲۲ تا ۳۰ دی