عکس نوشته های تولد دی ماهی ها – ۲۲ تا ۳۰ دی

عکس نوشته های تولد دی ماهی ها

تولد یعنی آغاز بودن ، آغاز بودن تو که تصمیمات بزرگی در زندگی داری و جشن تولد یعنی تکرار تصمیمات بزرگ تو . عکس نوشته های تولد دی ماهی ها یاداوری بودن تو به دنیاست تا همه بدانند که تو هستی و قرار است … . ۲۲ دی ، تولد فریدون – ۲۳ دی تولد آبتین ، تولد نگین – ۲۵ دی ، تولد امید – ۲۶ دی ، تولد مهسا

۲۲ دی – عکس نوشته های تولد دی ماهی ها

فریدون تولد دی ماهی

جشن فریدونی است ، شادی تو برقرار          گنج فریدون تویی ، روز و شبت پایدار

فریدون جان زادروزت فرخنده باد

۲۳ دی

تولد آبتین بهمردی

جهانی به اندیشه اش آباد باد           که رفتار و کردار او نیک باد

که نامش افتخار ایران زمین              به فرزندی چون فریدون بهترین

آبتین جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد نگین 3

بسی آفرین بر این نقش و نگین        به زیبایی همانند خلد برین

به کوی و گذر پایکوبی کنیم             که او باشد به شیرینی انگبین

نگین جان زادروزت فرخنده باد

۲۵ دی 

تولد امید افسادی زاده

صبح است نگاهی بکنیم.
آسمان آبی است و چراغ های کوچه همچنان روشن .

صبح است نگاهی بکنیم .
خورشید هنوز هست و امید امروز نوع دیگریست .
امروز روز امید است .

امید جان زادروزت فرخنده باد
.
— از طرف پدرام نجمی —–

۲۶ دی

تولد مهسا نمیری

مانند ماه زیبا ، مهسا قصه هایی                     دنیا شود چه رنگی ، امروز اگر بیایی

سرمست و پایکوبان ، قدردان لحظه هاییم          تا تو همیشه باشی ، قدر تو را بدانیم

مهسا جان زادروزت فرخنده باد

 

عکس نوشته های تولد – ۱۳ تا ۲۰ دی