عکس نوشته های تولد – ۱۳ تا ۲۰ دی

عکس نوشته های تولد - 13 تا 20 دی

با جملات بازی می کنیم ، به تصاویر رنگ می دهیم تا در قالب عکس نوشته های تولد به زمستان سرد شما گرما هدیه دهیم . امیدواریم بتوانیم همچان شادی بخش زندگی شما عزیزان باشیم . ۱۳ دی ، تولد کیومرث – ۱۵ دی ، تولد نگین – ۱۷ دی ، تولد پریسا – ۱۸ دی ، تولد آرمیتا – ۲۰ دی ، تولد رامتین ، تولد ماندانا 

۱۳ دی – عکس نوشته های تولد 

تولد کیومرث رمضانیان

کیومرث که بر این جهان پا گذاشت       ز دنیا بدید پادشاهی تو راست

که او اول این داستان است و بس        که باشد همیشه سرافراز و شاد

کیومرث جان زادروزت فرخنده باد

۱۵ دی

تولد نگین هرمزدی

گوهری از جنس الماس        می درخشد مثل خورشید

زادروزش بهترین است         او نگین زندگی است

نگین جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد نگین 2

خوش تر از امروز نباشد زمین        نیست کسی بهر چنین روز غمین

خنده کند ماه به این سرزمین       جشن نگین است در ایران زمین

نگین جان زادروزت خجسته باد

۱۷ دی

عکس نوشته های تولد - تولد پریسا کوکلری

خوش آمده ای امروز         مانند پری زیبا

خلقی به تو حیران شد      افسونگر این دنیا

پریسا جان زادروزت فرخنده باد

۱۸ دی

تولد آرمیتا جمشیدی

آرامش دنیای زمینی        همه منتظرند تا تو بیایی

بهتر ز تو امروز نباشد       پاکی و فرشته ی زمانی

آرمیتا جان زادروزت فرخنده باد 

عکس نوشته تولد آرمیتا

نگاه خورشید درخشان است آرمیتا        سکوت زیبای زمستان است آرمیتا

ترانه ای برای این همه آرامش              تمام زیبایی باران است آرمیتا

آرمیتا جان زادروزت فرخنده باد

۲۰ دی – عکس نوشته های تولد 

تولد رامتین شهریاری

ساز اگر چنگ است به از رامتین نیست .                ویس اگر عاشق به از رامتین کیست ؟

ساز چنگ و ، ویس عاشق ، جشن باشد برقرار       روز اگر امروز باشد ، بهتر از رامتین کیست ؟

رامتین جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته های تولد - تولد ماندانا

در لحظه ها خواهی ماند         و امروز ماندگارتر از هر روز

زندگی یعنی ماندن و ماندن یعنی ماندانا.

هر سال در این روز جشن می گیرم ، جشن بودنت را … . جاوید و پاینده باشی .

ماندانا جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد ماه دی – ۴ تا ۱۲ دی