عشق مادر، عشق زمین

هنوز باور داریم که فلان چیز اتفاقی بود، از یک تصادف ساده پشت چراغ قرمز ...

2 دیدگاه

شادی های کوچک را در آغوش بگیریم

زندگی سوا کردنی نیست و درهم است و هنر زندگی کردن در آغوش کشیدن شادی ...

2 دیدگاه

ببخشیم ، ببخشیم و باز هم ببخشیم تا ” آنفلونزای ثروت ”  نگیریم

همه ما دوست داریم انسان های ثروتمندی باشیم ، ویلا ، ماشین ، خانواده ، ...

2 دیدگاه

از عشق یونان باستان بیاموزیم و شاد زندگی کنیم

عشق و عاشقی ، محبت و دوستی اگر بجا و درست باشد شادی آور و ...

3 دیدگاه

خودم را دوست دارم ، عاشقانه دوست دارم

من خودم را دوست دارم ، عاشق خودم هستم . خودخواه نیستم ، مغرور هم ...

7 دیدگاه

زندگی زیبا بدون درد و رنج ساخته نمی شود

زیبایی زندگی در چیست ؟ زندگی باید چگونه باشد که ما آن را یک زندگی ...

3 دیدگاه

عصبانیت تحت کنترل ماست ، باور کنیم

عصبانیت کاملا تحت کنترل ماست و در حقیقت نوعی باور است . بسیاری از ما ...

4 دیدگاه

شعله امید هیچ گاه نباید خاموش شود

بازم با سوال شروع می کنم ، سوالاتی که به زندگی ما شکل می دهند ...

حکمت خداوند را ببینیم و بپذیریم

این مبحث برای خود من خیلی جذاب است و بارها در زندگی آن را لمس ...

لحظه های زندگی به سرعت می گذرد ، قدر لحظه ها را بدانیم

لحظه های زندگی می گذرند و نه تکراری وجود دارد و نه برگشتی . آیا ...