داستانک های شاد – فرار نکنیم

فرار در خیلی جاها اولین راه حل است اما در خیلی جاها هم آخرین راه ...

داستانک های شاد – شاید اشتباه شده

شاید اشتباه شده . اره، قرار نیست همیشه همه چی درست جلو بره و اشتباه ...

چگونه هورمون های مغز شادی بخش یا غم انگیز هستند؟

قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز را به عهده دارد که در ...

چرا غمگین می شویم؟ آیا بیوریتم واقعیت دارد؟

نمی خواهم در همین شروع کار مخالفت کنم. اگر صدها دانشمند ایرانی و خارجی با ...

خدمتگزار باشیم تا همیشه شاد باشیم

می توانیم تمام زندگی را حل مسئله خودمان و دیگران بدانیم و در این راستا ...

عادت های ما در چه صورت باعث شادی عمیق می شوند؟

در مطلب قبل متوجه شدیم که پیشنهادهای مغز برای عادت های منفی شادی بخش هستند ...

ده قدم طلایی برای شکوفایی پتانسیل های درونی

به سراغ کشتی گیر تنومند داستان می رویم. کشتی گیر نماد شکوفایی پتانسیل های درونی ...

روابط شیرین را با قضاوت نادرست تلخ نکنیم

همه ما در کنار دوستان و عزیزانمان احساس خوشایندی داریم و لذت می بریم اما ...