داستانک های شاد – قدم کوچکی برداریم

امید شیرین است و به قول قدیمی ها ما به امید زنده‌ایم. اما شاید بشود ...

داستانک های شاد – انتظار شیرین

انتظار چیز عجیبی است، همراه و همسایه صبر برای روزهایی که قرار است بیایند. روزهایی ...

داستانک های شاد – صبور باشیم

همه ما دوست داریم هر چه سریع تر به مقصد برسیم. بعضی ها عجول هستند ...

داستانک های شاد – منتظر اتفاق خارق العاده ای نباشیم

ترس از اینکه داستانک های ما جذاب نشود می تواند بزرگترین عامل برای فرار از ...

2 دیدگاه

مواظب هورمون های شادی بخش باشیم

در مطالب قبلی قسمت های مختلف مغز را با هم بررسی کردیم و هورمون های ...

نمک روی زخم نپاشیم، همدلی کنیم

همه ما در زندگی شرایط سخت و بحرانی را تجربه کرده ایم و عمیقا دچار ...

2 دیدگاه

داستانک های شاد – داستان های خیلی کوتاه

داستانک، داستان های خیلی کوتاهی است که هر روز در این صفحه منتشر می شود. ...

6 دیدگاه

چگونه هورمون های مغز شادی بخش یا غم انگیز هستند؟

قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز را به عهده دارد که در ...

با چه کسانی همکاری می کنیم؟

همکاری صرفا به معنای معاشرت نیست. همکار بودن یعنی همراه بودن و همیار بودن. با ...

2 دیدگاه

منطق یا احساس ، انتخاب ما کدام است؟

زندگی بازی عجیبی است و ما انتخاب می کنیم که چگونه بازی کنیم، منطق یا ...

2 دیدگاه