عکس نوشته های متولدین مرداد

عکس نوشته های متولدین مرداد

مرداد ، فصل دوم تابستان ، گرمای فراوان . اگر چه نمی توانیم نقشی در کاهش گرمای هوا داشته باشیم اما تلاش می کنیم با این هدایای کوچک حال دلتان را خوب و خوب تر کنیم و امیدواریم در سرما و گرما ، خنده روی لبانتان همیشه جا خوش کند .

با احترام عکس نوشته های متولدین مرداد را تقدیمتان می کنیم : ۱ مرداد ، تولد سامان – ۴ مرداد ، تولد آزیتا – ۶ مرداد ، تولد آرمین – ۹ مرداد ، تولد پرستو ، تولد آناهیتا – ۱۰ مرداد ، تولد باران ، تولد هستی – ۱۳ مرداد ، تولد شایان ، تولد آرمین – ۱۶ مرداد ، تولد ماهدیس – ۲۸ مرداد ، تولد بهاره

۱ مرداد – عکس نوشته های متولدین مرداد

عکس نوشته تولد سامان

آرامش و عشق و شکیبایی است          صبر و قرار و همه زیبایی است

صابر و سامان و شکیب و دلیر               پاک و نجیب و چه تماشایی است

سامان جان زادروزت فرخنده باد

۴ مرداد

عکس نوشته تولد آزیتا

تو نوری ، تو مهتاب ، تو ماهی ، همین            تو یک آسمانی ، خود سرنوشتی ، همین

تو پاکی ، رهایی و معنی آزادگی                   آزیتا ، خود خورشید تابانی ، همین

آزیتا جان زادروزت فرخنده باد 

۶ مرداد

عکس نوشته تولد آرمین

باشی هر لحظه با آرزوهایت عجین          آرمین ، آرامش این سرزمین

شاد باشی و همیشه برقرار و استوار       از برایت خوش بخواهد روزگار

آرمین جان زادروزت فرخنده باد 

۹ مرداد

عکس نوشته تولد پرستو

پرواز کن همیشه با شادی در هر زمان           خوشحال باش و خندان چون ماه در آسمان

همچون پرستو بخوان آوازهای دلکش             آزاد باش و رها تا مرز هر کهکشان

پرستو جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد آناهیتا

تو مهری ، تو ناهید ، فرشته تویی            تو پاکی ، زلالی ، سترده تویی

درخشنده در نقطه آسمان                     نگهبان آبی ، آناهیتا تویی

آناهیتا جان زادروزت فرخنده باد

 

۱۰ مرداد

عکس نوشته تولد باران

باران نعمت است ، باران رحمت است            باران زندگیست ، باران برکت است

باران اگر چه هست زیبا و بی نظیر                 اما برای ما عشق و محبت است

باران جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد هستی

تو آغاز ، سرانجام ، تو بخشنده ای         تو هستی بخش دانا ، نگهدارنده ای

نگهدار و یاریگر تمام هستی ام باش       کز این هست تر ندارم در این زندگی

هستی جان زادروزت فرخنده باد

۱۳ مرداد – عکس نوشته های متولدین مرداد

عکس نوشته تولد شایان - عکس نوشته های متولدین مرداد

باید این شهر را چراغانی کنیم           جشنی در شایان تو برپا کنیم

در حضورت نور را رقصان کنیم             شاد باشیم و شادی افزایی کنیم

شایان جان زادروزت فرخنده باد

عکس نوشته تولد آرمین - عکس نوشته های متولدین مرداد

آرامش امشب است آرمین        جذاب و بی همتاست آرمین

همچون درخت استوار و پر بار     مهربان و پابرجاست آرمین

آرمین جان زادروزت فرخنده باد 

۱۶ مرداد

عکس نوشته تولد ماهدیس

خوش به حال هر کسی تو را دارد        سرزمینم همانند تو کم دارد

آسمان که هر شب ماه دارد               خوش به حال زمین که ماهدیس دارد

ماهدیس جان زادروزت فرخنده باد

۲۸ مرداد

عکس نوشته تولد بهاره

بهاری تر ز امروز کی توان دید          بهاری اینچنین لبریز از امید

که امروز این جهان زیباترین است      بر امروز زد خدا این مهر تایید

بهاره جان زادروزت فرخنده باد

 

عکس نوشته های متولدین تیر