عاشق زندگی باش ، عاشق خودت باش

عاشق زندگی باش

روی زمین قدم بر می دارد و انگار با راه رفتن و برداشتن هر گام عبادت می کند ، پر از عشق ، امید و عاشق زندگی .

درود بر شما

درود عزیزم

عزیزم ؟ با منی ؟

بله مگه عزیزتر از تو هم کسی هست ؟

خجالتم می دی ؟

نه جدی می گم ، تو همیشه برای من عزیز بودی و هستی

چی بگم !! لطف داری . سپاسگزارم

…. ساکتی ؟

چی بگم ؟

از خودت بگو .

من که …. ازم راضی هستی ؟

چرا نباشم . تو بهترینی ؟

چرا انقدر ازم تعریف می کنی ؟ انقدر هم که می گی نیستم ؟

چرا باهات که تعارف ندارم . تو همیشه و همه جا برای من بهترین بودی . ممنونم ازت

این قسمتی از یک مکالمه عاشقانه بود بین من و خودم !!

تعجب کردید ؟ اما باور کنید این بهترین نوع ارتباط در زندگی شما است . تا حالا با خودتان حرف زدید ؟ نه که گله کنید و به خودتان برای هر موضوعی گیر بدهید و کلی بروید در فکر و به زمین و زمان بنالید و چنین و چنان ، نه منظورم این نیست ، این کارها را بارها بارها همه ما انجام می دهیم .

این نوع حرف زدن منظورم نیست ، منظورم حرف زدن عاشقانه است . در یک جای خلوت یا جلوی آینه تا حالا عاشقانه با خودتان حرف زدید ؟ قربون صدقه خودتان رفتید ؟ به بودن خودتان افتخار کردید؟ این غرور و خودشیفتگی نیست این عشق به زندگی است .

عاشق زندگی باش

عاشق زندگی باش ، عاشق خودت باش

تو قبل از هر چیزی و هر کسی باید از خودت راضی باشی تا بتوانی به دنیا و زندگی عشق بورزی و زیبا زندگی کنی . نترس ، قرار نیست همه جا هوار بزنی که روزی چند بار داری قربون صدقه خودت می روی ، راضی بودن از خودت یعنی معنای صادقانه عبادت و شکرگزای و تشکر از پروردگار برای اینکه هر چه به تو هدیه داده عاشقانه دوست داری و به همین شکل پذیرایش هستی ، لبخند خدا را می بینی ؟ لبخند خدا به این دلیل نیست که تو شکرگزارش هستی ، لبخند خدا بخاطر این است که بنده خود را اینچنین شاد و خوشحال و راضی می بیند ، عشق بورز و عاشق زندگی باش .

مطلب پیشنهادی :

در تمام لحظات عاشقانه شکرگزار خداوند باشید