خلاصه کتاب با چرا شروع کنید

در کتاب با چرا شروع کنید از سایمون سینک متوجه می‌شویم که در دنیای امروز ...

خلاصه کتاب چگونه کارآمد فکر کنیم

آلن دو باتن در کتاب چگونه کارآمد فکر کنیم اهمیت فکر کردن در زندگی را ...

موفقیت بیشتر با تمرکز بر روی اولویت های زندگی (قسمت دوم )

در قسمت اول این مطلب اهمیت اولویت‌ های زندگی را با هم بررسی کردیم و ...

موفقیت بیشتر با تمرکز بر روی اولویت‌ های زندگی (قسمت اول)

بسیاری از انسان‌ها تمایل دارند از این شاخه به آن شاخه بپرند و یا دوست ...

زندگی شادتر همراه با استرس (قسمت دوم )

در قسمت اول این مطلب متوجه شدیم که می شود زندگی شادتر همراه با استرس ...

زندگی شادتر همراه با استرس (قسمت اول)

اکثر ما تصور می کنیم یک زندگی بدون استرس و اضطراب زندگی شادتر و جذاب ...

افزایش شادی و خوشبختی با بررسی مکانیزم ذهن (قسمت دوم)

در قسمت اول در مورد نقطه کور بینایی صحبت کردیم و فهمیدیم مغز توانایی این ...

افزایش شادی و خوشبختی با بررسی مکانیزم ذهن (قسمت اول)

هر کسی تعریف خود را از شادی و خوشبختی دارد و بسیاری معتقد هستند اگر ...

با کسب مهارت ، عشق و علاقه را تولید کنیم

همه ما بارها شنیده ایم که باید کاری داشته باشیم که به آن عشق و ...

عادت های خوب برای زندگی بهتر (قسمت دوم)

در قسمت اول انسان ها را در چهار دسته طبقه بندی کردیم و اکنون با ...