در هنگام مواجهه با درد و رنج چکار کنیم؟

در مطالب قبلی بررسی کردیم که انسان ها دو نوع طرز فکر دارند: طرز فکر ...

بحران های هویتی و دقت به احساسات

همه ما انسان هستیم و سرشار از احساسات. در زندگی همه ما اتفاقات تلخی افتاده ...

طرز فکر مبتنی بر رشد یا طرز فکر ایستا؟

اگر طرز فکر را به دو دسته یعنی ایستا و مبتنی بر رشد طبقه بندی ...

آیا تصاویر ذهنی همیشه قابل اعتماد هستند؟

همه ما برای موقعیت های مختلف زندگی تصاویر ذهنی مشخصی داریم مثلا تصویر ذهنی ما ...

آگاهانه انرژی ذهن و مغز را مصرف کنیم

بهتر است انرژی ذهن و مغز را به گونه ای مصرف کنیم که به اندازه ...

شخصیت متفکر و حسی ذهن کی و چگونه تصمیم می گیرند؟

با شخصیت اول ذهن(حسی و اتوماتیک) و شخصیت متفکر و دوم ذهن(خودآگاه) آشنا شدیم، اما ...

ذهن ما چگونه است و باعث چه رفتارهایی می شود؟

ذهن ما دو شخصیت دارد که هر کدام از این شخصیت ها قسمتی از مغز ...

آموزش ذهن برای داشتن تفکر مثبت

هنوز با خودم می جنگم ، با خودم درگیرم و سرگرم افکار کهنه درون خودم ...

چرا جمله ها و افکار منفی قدرتمند هستند ؟

همه ما به شکل های مختلف با داستان کائنات ، انرژی های مثبت ، جمله ...

لازمه شاد بودن درک ذهن و فکر است

همه ما دوست داریم شاد باشیم و شادی همیشه همراهمان باشد اما لازمه شاد بودن ...