داستانک های شاد – انتظار شیرین

انتظار چیز عجیبی است، همراه و همسایه صبر برای روزهایی که قرار است بیایند. روزهایی ...

داستانک های شاد – شادی نزدیک است

حتی اگر امروز، روز ما نباشد فقط لازم است که باور کنیم که پروردگار همه ...

اگر انتظارها برآورده نشدند، چکار کنیم؟

 اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد و شرایط و قوانین آن را در مطالب قبلی ...

افکار ما رنج را می سازند!

دیدگاه ها و افکار ما رنج را بوجود می آورند و لزوما این افکار بر ...

چگونه می توانیم از سختی های زندگی لذت ببریم؟

بسیاری از انسان ها هر روز از زندگی لذت می برند و در حقیقت اتفاقات ...

2 دیدگاه

در لحظه زندگی کنیم، انجام چند کار همزمان هنر نیست!

چگونه در لحظه زندگی کنیم؟ هنرمندانه زندگی کردن چگونه است؟ اگر هنرمندان عزیز بخواهند چند ...

2 دیدگاه

آیا استرس های بد از استرس های خوب قابل تشخیص هستند؟

استرس معمولا جنبه منفی دارد ولی همه ما می دانیم که استرس های خوب و ...

شش تکنیک برای داشتن آرامش درونی

داشتن فکر و ذهنی آرام و رسیدن به آرامش درونی کار سختی نیست و قرار ...

مسیر رسیدن به شادی را اشتباه نرویم

نتیجه و دستاورد نهایی چه می تواند باشد ؟ اندیشه رسیدن به شادی و داشتن ...

ژرف اندیش باشیم و از سکوت دوباره نیرو بگیریم

هیچ کس تنهایی را دوست ندارد . تنهایی برای همه انسان ها سخت است اما ...