داستانک های شاد – صبور باشیم

همه ما دوست داریم هر چه سریع تر به مقصد برسیم. بعضی ها عجول هستند ...

داستانک های شاد – تلاش مداوم

لازم است که تکرار کنیم که بشود عادت و باز انقدر تکرار کنیم که آن ...

مواظب هورمون های شادی بخش باشیم

در مطالب قبلی قسمت های مختلف مغز را با هم بررسی کردیم و هورمون های ...

اگر انتظارها برآورده نشدند، چکار کنیم؟

 اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد و شرایط و قوانین آن را در مطالب قبلی ...

داستانک های شاد – نوشتن را ساده بگیریم

هر نوشته ای می تواند یک داستان باشد. داستان بلند، کوتاه یا خیلی کوتاه. خیلی ...

6 دیدگاه

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد+شرایط و قوانین

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد به یک اصل روانشناسی اشاره می کند، انتظاری که ...

4 دیدگاه

چرا غمگین می شویم؟ آیا بیوریتم واقعیت دارد؟

نمی خواهم در همین شروع کار مخالفت کنم. اگر صدها دانشمند ایرانی و خارجی با ...

2 دیدگاه

افکار ما رنج را می سازند!

دیدگاه ها و افکار ما رنج را بوجود می آورند و لزوما این افکار بر ...

بحران های هویتی و دقت به احساسات

همه ما انسان هستیم و سرشار از احساسات. در زندگی همه ما اتفاقات تلخی افتاده ...

آگاهانه انرژی ذهن و مغز را مصرف کنیم

بهتر است انرژی ذهن و مغز را به گونه ای مصرف کنیم که به اندازه ...

2 دیدگاه