در مغز انسان های خوش بین چه می گذرد؟

چه اتفاقی در مغز انسان های خوش بین می افتد که تمایل دارند روی خوش ...

اندازه و مقدار رفتارهای اجتماعی متقابل چقدر باید باشد؟

اجازه دهید رفتارهای اجتماعی متقابل را با یکسری سوال شروع کنیم. تا حالا پیش آمده ...

برای تغییر عادت های بد راهکار بدهیم ، فقط تصمیم کافی نیست

همه ما دوست داریم عادت های بد خود را کنار بگذاریم یا به نحوی آن ...

تعادل زندگی با دنیای آنلاین شادی

همسر جان از خواب بعد ازظهر با صدای زنگ موبایل زودتر از من بلند شد ...