ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

انتظار بی موردی است اگر بخواهیم همه چیز طبق خواسته ما جلو برود یا حتی ...

2 دیدگاه

جادوی سپاسگزاری و شکرگزاری

زندگی سختی دارم ، مشکلات زندگی بسیار زیاد است و سپاسگزاری و شکرگزاری چه دردی ...

از خدا کمک بخواهیم و از نقطه صفر شروع کنیم

همه ما انسان ها هر روز در زندگی با مشکلاتی زیادی دست و پنجه نرم ...

در تمام لحظات عاشقانه شکرگزار خداوند باشید

شکرگزاری یعنی چی ؟ چگونه از خدا سپاسگزاری می کنیم؟ در چه مواقعی به یاد ...