عکس نوشته های سالگرد ازدواج در ماه های تابستان

عکس نوشته های سالگرد ازدواج تابستان

با هم باید باشیم ، هر چه نزدیکتر به هم این مسیر زیباتر . دوری و دوستی اینجا دیگر نامفهوم است . با هم باید باشیم …. .

با احترام عکس نوشته های سالگرد ازدواج در ماه تابستان را تقدیمتان می کنیم : ۲۱ تیر ، هوتسا و سروش – ۱ مرداد ، فرانک و شهرام – ۳ مرداد ، فرنوش و بهنام – ۵ مرداد ، شاهدخت و کامران ، فیروزه و آرین – ۱۴ مرداد ، نازنین و کاوه – ۱۶ مرداد ، ارغوان و سیاوش ، ساقی و بهمن – ۲۵ مرداد ، بهین و کامبیز – ۸ شهریور – آنیتا و آرمین

۲۱ تیر – عکس نوشته های سالگرد ازدواج

سالروز ازدواج هوتسا و سروش

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو 

هوتساو سروش عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد

۱ مرداد

سالروز ازدواج فرانک و شهرام

صبح يعنی تو بخندی دل من باز شود            پلک بگشايی و از نو غزل اغاز شود

صبح يعنی که دلم گرم نگاهت باشد             آسمان ، عشق ، زمين با تو هم آواز شود

فرانک و شهرام عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

۳ مرداد

عکس نوشته فرنوش و بهنام

 در دل و جان خانه کردی عاقبت             هر دو را دیوانه کردی عاقبت

فرنوش و بهنام عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

۵ مرداد 

سالگرد ازدواج شاهدخت و کامران - عکس نوشته های سالگرد ازدواج

 دلبران ، دل می برند       اما تو جانم می بری

شاهدخت و کامران عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

سلگرد ازدواج فیروزه و آرین

بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشود            بی‌عشق وجود خوب و موزون نشود

فیروزه و آرین عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

۱۴ مرداد – عکس نوشته های سالگرد ازدواج

سالگرد ازدواج نازنین و کاوه - عکس نوشته های سالگرد ازدواج

ای که هوای منی ، بی تو نفس ادعاست

نازنین و کاوه عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

۱۶ مرداد

عکس نوشته ازدواج ارغوان و سیاوش

 عشق یعنی بی دلیل کنار هم حالمان خوب است

ارغوان و سیاوش عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

عکس نوشته ازدواج ساقی و بهمن

 خوشتر از دوران عشق ایام نیست

ساقی و بهمن عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

۲۵ مرداد

عکس نوشته های سالگرد ازدواج - بهین و کامبیز

 هر کجا عشق آید و ساکن شود      هر چه ناممکن بود ، ممکن شود

بهین و کامبیز عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

۸ شهریور

عکس نوشته های سالگرد ازدواج آنیتا و آرمین

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من       دل من داند و من دانم و دل داند و من

آنیتا و آرمین عزیز سالروز یکی شدنتان فرخنده باد 

 

عکس نوشته های سالروز ازدواج در ماه های زمستان