عکس نوشته های شادی افزا / عکس نوشته های شهریور ۱۴۰۰

عکس نوشته های شهریور 1400

عکس نوشته های شهریور هم بخش دیگری از شادی افزاست . بخشی که گلچین شده از فصل شهریور تا در میان برگ های تقویم بهترین ها و شادترین ها را تقدیمتان کنیم . این انتخاب ماست با اینکه روزهایی که ما انتخاب نکردیم و شاید در سال های بعد انتخابمان باشد حتما و بدون شک زیبا و شادی بخش هستند و مهم این است که ما چگونه به روزهای تقویم نگاه کنیم .

عکس نوشته شادی افزا در ماه زیبای شهریور :

۱شهریور ، روز پزشک – ۴ شهریور ، روز جهانی سگ – ۱۳ شهریور ، روز جهانی حیات وحش – ۱۵ شهریور ، روز جهانی کتاب بخوانید – ۲۵ شهریور – روز جهانی حفاظت از لایه ازون – ۲۷ شهریور – روز جهانی یک سیب بخورید 

۱ شهریور – عکس نوشته های شهریور

عکس نوشته روز پزشک

روزگاری بود از مصر تا به چین / نام ایران بر زبان چون رود نیل

آنچنان بودیم از شرق تا به غرب / حسرتی بود دانش این سرزمین

همچنان از آن زمان ها یادگار / بهترین ها هست در ایرانمان

قهرمانان دلیر ایران زمین / بر سر جنگند در میدان مین

باز این شیران قوی سرزمین / عشق می ورزند به هر سو روی زمین

ما چه کردیم ؟ ما چه کردیم ؟ …

……….

ما که با فرهنگیم از هزاران سال پیش / ما چقدر کمتر زدیم از قصد ، نیش ؟

ما چه قدر معشوق خوبی بوده ایم ؟ / قدردان این عاشقان کی بوده ایم ؟

حال نوبت عاشقی ما هم رسید / دست در دست هم باید دهیم

مهر ورزیم و عشق را تقدیم کنیم / جان فدای سبزی ایران کنیم

روز پزشک خجسته باد

۴ شهریور

عکس نوشته روز جهانی سگ

 

او وفا دارد ما بر او جفا                      او محبت می کند ما ناسزا

ما در دنیا از آن ها برتریم ؟                 پس چرا در حق او نارو زنیم ؟

ارزش اشرف مخلوقات به چیست ؟      که چرا ما از این سگ ها برتریم ؟

ما که انسانیم مثال سگ زنیم             اما باز ما پیش او مثل سگیم

اندکی فکر لازم است و بنگریم            شاید او انسان و ما اکنون سگیم

روز جهانی سگ مبارک

۱۳ شهریور – عکس نوشته های شهریور

روز جهانی حیات وحش ما اشرف مخلوقاتیم ؟؟

تفاوت ما انسان ها با دیگر آفریده های پروردگار در چیست ؟ با حیوانات چطور ؟ چه چیز در ما هست که دیگر موجودات در این کره خاکی ندارند ؟ درست است اندیشه .

اندیشه ای که می تواند جهانی را آباد و یا نابود کند و با اندیشه ای راست و درست اشرف مخلوقات می شویم و غیر از این ….

روز جهانی حیات وحش مبارک

۱۵ شهریور

روز جهانی کتاب بخوانید

آیا می شود کار دیگری کرد !؟

صبح بخیر . چکار کنم ؟ اینستاگرام . چرا آخه ؟ نه مخالفش نیستم ، من خودم الان دارم در همین اینستاگرام کپشن می نویسم (قبلا این مطلب در اینستاگرام شادی افزا منتشر شده است) اما آیا می شود کار دیگری هم کرد ؟ لحظاتی که در اینستاگرام بیهوده و بدون هدف می گردیم ، آیا می شود کار دیگری هم کرد ؟

عصر بخیر ، بزن شبکه خبر ببینیم چه خبره ؟ … چه خبره ؟ این همه اتفاقات و خبرهای که اکثرا هم متاسفانه بد هستند بر آگاهی و دانش ما می افزایند و باعث می شود ما در زندگی تصمیم بهتری بگیریم ؟ روحیه مان را چی ؟ با خبر دیدن ، پرانرژی و شاداب و سرزنده می توانیم ادامه دهیم ؟ آیا می شود کار دیگری کرد ؟

نمی دانم شاید عادت نکردیم و نیاز باشد فقط عادت کنیم ، به همین راحتی . عادت کنیم جایگزین این موارد چند صفحه کتاب بخوانیم . امتحان کنیم شاید بهتر باشد …

روز جهانی کتاب بخوانید مبارک

۲۵ شهریور – عکس نوشته های شهریور

روز جهانی حفاظت از لایه ازون

نقش من و شما چیست ؟

من و شما برای زمینی که در آن زندگی می کنیم چه کردیم ؟ چه کارهایی را نباید انجام می دادید و انجام دادیم و حال که فهمیدیم اشتباه است چقدر شجاعت آن را داریم که بگوییم اشتباه کردیم و دیگر تکرار نکنیم . من و شما چه کردیم و چه می کنیم ؟

روز جهانی حفاظت از لایه ازون مبارک

۲۷ شهریور

روز جهانی یک سیب بخورید

همه ما شنیده ایم که روزی یک سیب بخوریم تا همیشه سلامت باشیم اما فکرش را می کردید که یک روز در دنیا به این موضوع اختصاص داده شود ؟ امروز همان روز است ، روز سیب خوردن .

هر چیز کوچکی می تواند در این دنیا ارزشمند و تاثیرگذار باشد و نباید از کنار آن به سادگی رد شویم . امروز را جشن می گیریم برای سلامتی خودمان و همه مردمان زمین .

روز جهانی یک سیب بخورید مبارک

 

 عکس نوشته های مرداد ۱۴۰۰