عکس نوشته روزهای شاد – ۱۰ تا ۱۶ آبان ۹۹

عکس نوشته روزهای شاد - 10 تا 16 آبان 99

هر روز خدا بدون شک روز شادی است و عکس نوشته روزهای شاد بهانه های کوچکی است برای یاداوری روزهای شاد ، قدر لحظه لحظه زندگیتان را بدانید و شاد باشید . 

۱۰ آبان 

روز شعبده بازی مبارک

شعبده امروز جواب می دهد؟؟؟

همه ما در این دنیا بازیگریم و باید بازیگرهای خوبی باشیم اما در حقیقت همه یه جورایی مشغول تردستی و شعبده بازی هستیم .
نمی دانم خودمون این طوری خواستیم یا دنیامون آنقدر سخت شده که مجبور به این کارها شدیم .
خیلی چیزها را می بینیم و باور نمی کنیم و خیلی چیزها را ندیده و نشناخته سریع می پذیریم .
فکر کنم بهتره در این روز یه کم به خودمون بیاییم ، نقاب هامون را برداریم و خودمون باشیم و بگذاریم انقدر صاف و یکدست بشویم که اونایی که می بینیم را باور کنیم و حقیقت ها واقعی باشند و داستان شعبده و تردستی را بگذاریم برای روزهای تفریح و سرگرمی نه واقعیت .

روز شعبده بازی مبارک

۱۱ آبان

روز جهانی نویسندگان مبارک

امروز روز کیست ؟

آنان که فقط می نویسند ؟ آنان که سالیان سال است که دارند می نویسند ؟ آنان که با عشق می نویسند ؟ امرزو روز کیست ؟
از نظر من امروز روز هر کسی است که می نویسد ، روز آنان که به نوشتن عادت کردند و فقط می نویسند ، می نویسند برای اینکه هر روز بهتر از دیروز بنویسند.
امروز روز همه آنهایی است که با نوشتن پیمان بستند که همیشه و همه جا کنار هم باقی بمانند .

روز جهانی نویسندگان مبارک.

۱۳ آبان

روز عروس دریایی مبارک

روز جهانی آب نبات

روز جهانی خانه دار

روز جهانی ساندویچ به آکواریوم نگاه می کنم و در حالی که حرکت زیبای عروس دریایی را می بینم ، خانم خانه دار فریاد می زند شام آماده است .

شام ساندویچ داریم ، ساندویچ چیست ؟ ابتکار خانم خانه . نگاهی به خانم می کنم و میز شام را ترک می کنم و به سمت یخچال می روم و آب نباتم را برمی دارم و به اتاق می روم و همچنان به عروس دریایی اکواریوم خیره می شوم که ناگهان با صدای زنگ ساعت از خواب می پرم .

مناسبت های جذاب سوم نوامبر مبارک باد.

 

عکس نوشته روزهای شاد – ۲ تا ۷ آبان ۹۹