اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد+شرایط و قوانین

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد به یک اصل روانشناسی اشاره می کند، انتظاری که ...

4 دیدگاه

ذهن ما چگونه است و باعث چه رفتارهایی می شود؟

ذهن ما دو شخصیت دارد که هر کدام از این شخصیت ها قسمتی از مغز ...

2 دیدگاه

تصمیمات منطقی نتیجه خوش بینی های معتدل است

اما چرا میانه روی در این مسیر می تواند بهترین انتخاب باشد؟ تفاوت تصمیمات انسان ...

2 دیدگاه

باورها از کجا می آیند و تعصب چگونه شکل می گیرد؟

باورها از کجا می آیند؟ تعصب از کجا می آید؟ چرا بعضی انسان ها را ...

2 دیدگاه