داستانک های شاد – تصمیم درستی بگیریم

انتخاب ها و تصمیم های ما با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارند. اگر تصمیم درستی ...

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد+شرایط و قوانین

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد به یک اصل روانشناسی اشاره می کند، انتظاری که ...

4 دیدگاه

شکوفایی خود برتر با غلبه بر ترس

در مسیر زندگی، تله ها، خطرها و موانع بسیاری می توانند از سرعت ما برای ...

2 دیدگاه

کمتر متعصب باشیم، ما همه خطاکار هستیم

داستان از قضاوت کردن شروع می شود و به خودمان حق می دهیم که درست ...

2 دیدگاه

چرا فرافکنی می کنیم؟ چرا توصیه می کنیم؟

قبل از این که وارد این مطلب بشویم باید از اسب پایین بیاییم، سپر و ...

2 دیدگاه

قانون های طلایی تاثیرگذاری

تاثیرگذار بودن کار خیلی سخت و پیچیده ای نیست و فقط لازم است قانون های ...

2 دیدگاه

تفاوت تاثیرگذاری و متقاعد کردن؟ کدام را انتخاب می کنیم؟

اگر فردی مهربان، صادق، دوست داشتنی هستیم، می توانیم به راحتی روی دیگران تاثیر بگذاریم ...

2 دیدگاه

در زمان حال زندگی کنیم، زندگی اینجاست

در این مطلب ۳ نماد پایانی داستان را بررسی می کنیم و قدردان زمان حال ...

2 دیدگاه

زندگی هدفمند مسیری به سمت زندگی شاد

در ادامه داستان راهبان سیوانا نماد فانوس دریایی در وسط باغ را بررسی می کنیم. فانوس ...

2 دیدگاه

دروغ گفتن چه خواصی دارد؟

سوال مسخره ای است؟ البته کاملا نه، دروغ گفتن در بعضی شرایط می تواند مفید ...