داستانک های شاد – جور دیگر شاید

نمی دانم اما شاید لازم باشد گاهی جور دیگر ببینیم، بشنویم و عمل کنیم. شاید ...

داستانک های شاد – داستان زندگی

شاید یکی از زیباترین کارهایی که می شود با داستانک های خودمان انجام دهیم این ...

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد+شرایط و قوانین

اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد به یک اصل روانشناسی اشاره می کند، انتظاری که ...

آیا تصاویر ذهنی همیشه قابل اعتماد هستند؟

همه ما برای موقعیت های مختلف زندگی تصاویر ذهنی مشخصی داریم مثلا تصویر ذهنی ما ...

منطق یا احساس ، انتخاب ما کدام است؟

زندگی بازی عجیبی است و ما انتخاب می کنیم که چگونه بازی کنیم، منطق یا ...

شانس چیست و ذهن چگونه رفتار می کند؟

واقعا شانس چیست ؟ اصلا شانس و اقبال وجود دارد؟ می شود شخصی را بد ...

شخصیت متفکر و حسی ذهن کی و چگونه تصمیم می گیرند؟

با شخصیت اول ذهن(حسی و اتوماتیک) و شخصیت متفکر و دوم ذهن(خودآگاه) آشنا شدیم، اما ...

چگونه تصمیم درست را جایگزین تصمیم اشتباه کنیم؟

متوجه شدیم فقط با داشتن اطلاعات و آگاهی کافی نمی توانیم همیشه تصمیم درستی بگیریم ...

آیا در موقعیت مناسب تصمیم بهتری می گیریم؟

چه عواملی باعث می شوند که تصمیم بهتری بگیریم؟ شرایط و موقعیت در تصمیم گیری ...

برای شکوفایی خود برترمان چکار کنیم؟

برای شکوفایی خود برترمان ابتدا لازم است مراقب خودمان باشیم و بعد دیگران، ابتدا لازم ...