داستانک‌ های شاد – قضاوت نکنیم

قضاوت نکنیم حتی اگر با گوش‌هایمان می شنویم، حتی اگر با چشم‌هایمان می‌بینیم. کسی چه ...

داستانک های شاد – حال این روزها

حال این روزها تکراری شده. چیزی میان هوا و زمین، سردرگمی، نگرانی و استرس. حالی ...

حال خوب و بد ما با هورمون های مغز

در مطلب قبل متوجه شدیم که قسمت میانی مغز وظیفه آزاد سازی هورمون های مغز ...

2 دیدگاه

باورها از کجا می آیند و تعصب چگونه شکل می گیرد؟

باورها از کجا می آیند؟ تعصب از کجا می آید؟ چرا بعضی انسان ها را ...

2 دیدگاه

بد، بدبختی مطلق نیست

بد، بدبختی مطلق نیست و بد همیشه مقداری خوب هم در خود دارد. انسان باید ...

4 دیدگاه

زندگی شاد با از بین بردن حالات منفی ذهنی با تلاش مداوم

حالات منفی ذهنی مانند خشم ، ترس موانعی برای زندگی شاد هستند . این دقیقا ...

 از حال بد تا حال خوب با یک تلاش کوچک

بعضی وقت ها واقعا می توانیم حال خوبی داشته باشیم اما خودمان برای حال خوبمان ...