ببخشیم ، ببخشیم و باز هم ببخشیم تا ” آنفلونزای ثروت ”  نگیریم

همه ما دوست داریم انسان های ثروتمندی باشیم ، ویلا ، ماشین ، خانواده ، ...

بخشندگی چیست و انسان بخشنده چه کسی است (۲ نمره)

واقعا مطلب امروز از آن موضوعاتی است که خیلی نمی شود در کتاب ها آموخت ...